Innehållskarta

Kodumajas strategiska prioritet

Vi inser att det ären stor investering för alla att bygga eller skaffa ett nytt. Därför är det viktigt för alla som skaffar ett nytt hem, att de har bästa möjliga priskvalitetsförhållandet på marknaden. Överensstämmelse med gällande byggnormer och standarder är minimikravet som måste uppfyllas. Dock bör de bästa byggarna kunna erbjuda sina kunder någonting extra.

Kodumaja gör ingen hemlighet av sitt mål att bli marknadsledande i sin bransch i Europa. Det målet kan inte uppnås utan prioritering av strategisk produktutveckling. De bästa lösningarna, som är resultatet från just sådant utvecklingsarbete, tillämpas i projektering, tillverkning och byggnation av de hus som kunden har beställt.

Alla viktiga frågor i samband med strategisk produktutveckling analyseras noga och beslutas av Kodumajas utvecklingsgrupp som omfattar Kodumajas mest kvalificerade och erfarna ledare och specialister. Vid behov involveras även externa experter med spetskompetens. Utvecklingsgruppens arbete gällande produkter och tjänster leds och samordnas av Kodumajas utvecklingschef.

Kodumajas strategiska produktutveckling innefattar alla byggområden som är viktiga för Kodumaja, dock med extra stort fokus på följande områden:

Resultat från tester och beräkningar på Kodumajagruppens utvecklade konstruktioner och tekniska lösningar gällande dess statiska egenskaper, brandmotstånd, ljudisolering och energisnålhet är även godkända av Norges Byggforskningsinstitut (SINTEF Byggforsk), som har utfärdat respektive Tekniska Godkännanden till Kodumaja.

eXact