Innehållskarta

Moderna tekniska försörjningssystem

Moderna byggnader (bl.a. bostäder) är utrustade med många olika tekniska system såsom: elsystem, vattenförsörjningssystem (för varmt och kallt vatten), avloppssystem, ventilationssystem, värmesystem, kommunikationssystem, bevaknings- och larmsystem, automatiska brandsläckningssystem, olika ledningssystem i "intelligenta" hus mm.

Den tekniska utvecklingen går snabbt. Man tar fram och utvecklar allt fler nya tekniska- och styrsystem. Vikten av helautomatiserade system växer stadigt och det blir allt vanligare att en bostads tekniska system styrs med hjälp av en dator eller en mobiltelefon.

Integrerad jordvärmepump och luftvärmeväxlare

Förutom komfort, användarvänlighet och effektiv funktionalitet är det viktigt att de tekniska systemen är tillförlitliga och inte orsakar olyckor av något slag. Vatten-, värme- och avloppssystem får inte förorsaka några fuktskador, kabelsystem får inte leda till brand och ventilationssystem ska vara fria från buller. Brandsläcknings-, bevaknings- och larmsystem måste kunna minimera skadorna om olyckan ändå är framme.

En modern byggnad är en mycket avancerad teknisk anläggning som består av väldigt många olika komponenter och tekniska system som måste samfungera utan problem.

Kodumaja har i sin produktutveckling håller sig väl uppdaterad om utvecklingen inom tekniska försörjningssystem, samt utvecklar och optimerar de tekniska lösningarna som används i vår produktionsverksamhet, baserade på de olika krav och förväntningar som gäller på våra  marknader.

Kodumaja har även ett nära samarbete med många ingenjörs- och arkitektbyråer från andra länder. Tillsammans analyserar vi olika projekt, skapar nya idéer och hittar passande lösningar som överensstämmer med gällande krav på våra marknader.

eXact