Innehållskarta

Det är effektivt att bygga i en fabrik

Kostnaden för en byggnad har direkt samband med byggprocessens effektivitet. En stor del av byggkostnaderna utgörs av arbetskraftskostnader, vilket generellt sett även är den enskilt snabbast växande kostnaden. Därför är det extra viktigt att hitta möjligheter till att göra byggprocessen så snabb och effektiv som möjligt.

Kodumajas byggmetoder och teknologi gör det möjligt att bygga snabbt och effektivt utan att kvaliteten blir lidande. Samtidigt lägger Kodumaja gällande sin produktutveckling kontinuerligt stor vikt på vidareutveckling av sina produkter och tjänster för att i en ännu större grad kunna dra nytta av teknologins fördelar.

 

 

eXact