Innehållskarta

Kodumajas konstruktioner är ljuddämpande

För att boende ska må bra och känna sig nöjda är det viktigt att bostadsutrymmen erbjuder ett bra skydd mot buller. Buller kan omfatta ljud från de boende själva och hushållsmaskiner och -teknik såväl i den egna bostaden som hos grannarna. Störande buller kan även komma från yttre miljö.

Ett effektivt skydd mot buller i bostadsutrymmen garanteras med rationella ljuddämpande tekniska lösningar på avskiljande konstruktioner och olika fyllnader, en välvald och -monterad ljudisolering samt en noggrann arbetskvalitet.

Utvecklingsarbetet med ljudisolering har pågått i många år hos Kodumaja. Inom ramen för detta har vi testat en flera nya material och konstruktionslösningar. För att kunna försäkra sig om Kodumajas tekniska lösningars kvalitet och att utfört arbete håller måttet mäter vi som regel ljudisoleringsvärden för mellanbjälklag och lägenhetsavskiljande väggar gällande luftburna- och slagljud i alla flerfamiljshus byggda av Kodumaja innan huset överlämnas till kunden. Under våra verksamhetsår har hundratals mätningar utförts av ett flertal oberoende experter både från Estland och från Norge.

Õhumüra isolatsiooni indeksi mõõtmine


Löögimüra isolatsiooni indeksi määramine
Mätning av ljudisoleringsvärden för luftburet buller Mätning av ljudisoleringsvärden för slagbuller

Som ett resultat av utvecklingsarbetet kan vi slå fast att Kodumajas konstruktioner uppfyller gällande normer på alla Kodumajas marknader och håller för det mesta ännu bättre kvalitet.

eXact