Innehållskarta

Kodumajas konstruktioner tål stora laster

Flervåningshus med trästomme som är högre än 4 våningar har hittills varit ganska ovanliga. Endast några enstaka byggföretag i Europa har försökt att bygga sådana och långt ifrån alla försök har lyckats.

Kodumaja byggde sitt första 4-våningsshus med trästomme så tidigt som år 2000 och sitt första 5-våningshus med trästomme år 2003. Därefter har vi byggt flera hus med trästomme som har 5 eller fler våningar, bl.a. världens högsta flervåningshus med trästomme i Bergen, Norge som har 14 våningar och är 52,8 m högt. Se Referenser > Flerfamiljshus

Vi har även gjort grundliga förberedelser för att kunna bygga ännu mer utmärkande trähus. Statiska beräkningar för förbättrade konstruktionslösningar och "förstörelseförsök" som har utförts på dessa, både på Tallinns Tekniska Universitets och Estniska Lantbruksuniversitetets försökslaboratorier, bekräftar att rumselement baserade på Kodumajas trästomme kan tåla riktigt stora laster.

Belastningsprover på konstruktioner i Tallinns Tekniska Universitets och Estniska Lantbruksuniversitetets laboratorier

 


 

eXact