Innehållskarta

En byggares värsta fiende

För alla typer av byggnader är fukten den värsta fienden. Jämfört med andra riskkällor såsom bränder eller statisk belastning, är fuktskadorna en av de mest utbredda skadetyperna i byggnader. Oavsett om byggnadens bärande konstruktioner är av trä eller betong - är mögel- och svampangrepp framme så fort det finns tillräckligt med fukt i byggnadens konstruktioner. Därför är det viktigt att extra noggrant skydda konstruktioner mot fukt, både in- och utvändigt.

Konstruktionerna som Kodumaja har tagit fram har en utvändig fuktbeständighet som under årens lopp har testats i extrema väderförhållanden. Vi har utfört testerna såväl i Nordnorge norr om polcirkeln som på Norska västkusten, där både den varma Golfströmmen och den arktiska luften som blåser in från Atlantkusten från bergen kan förorsaka mycket extrema väderförhållanden.

Kodumajas konstruktioner fungerar bra både när sådana extrema förhållanden förekommer var för sig eller samtidigt.

Den invändiga fuktbeständigheten i konstruktionerna avgörs framförallt av de tekniska och teknologiska lösningarna i våtutrymmen (badrum) samt dess utförandekvalitet. Nordiska undersökningar och statistik visar att utförandet av våtutrymmen i våra bostäder ofta är mycket dåligt. Fuktisoleringen och rörgenomföringar har ofta otillräcklig fuktbeständighet, vilket orsakar stora fuktskador.

Kodumaja har under alla sina verksamhetsår tagit fram och utvecklat sådana tekniska och teknologiska lösningar för våtutrymmen, som är enkla att utföra samtidigt som de är 100 % tillförlitliga.

Fuktspärr på väggarna i den våta zonen Fuktspärr på golvet i den fuktiga zone

Kodumajas egenutvecklade lösningar för våtutrymmen har godkänts av Norges byggforskningsinstitut (SINTEF Byggforsk) och tagits med i handlingarna för NBI Tekniskt godkännande (NBI Technical Approval) och Europeiskt Tekniskt Godkännande (European Technical Approval).

För framgången i kampen mot fuktangrepp spelar de fördelar som Kodumajas byggmetoder och teknologi erbjuder en viktig roll tillsammans med Kodumajas välfungerande kvalitetsledningssystem.

Risken för fuktskador i de bostäder som Kodumaja har tillverkat och byggt har reduceratstill ett minimum. Vid föreskrivet underhåll bevarar alla våtutrymmen sin vatten- och ångbeständighet under husets hela livslängd.

eXact