Innehållskarta

Fabriksbaserat bygge är flexibelt

Byggarbetet innebär som regel tungt fysiskt arbete som ofta måste utföras i ogynnsamma förhållanden, främst p.g.a. väderpåverkan. Därför är byggarbetet dyrt och ofta även mindre populärt bland ungdomar. I allt större omfattning söker man efter möjligheter att bygga mer arkitektoniskt vackra byggnader med minsta möjliga påverkan från allt dyrare arbetskraft och väderförhållanden.

Kodumajagruppens företag har definierat sina särdrag som:

Specialisering på bostadsbyggnation av fabrikstillverkade rumselement, med en större flexibilitet i utförandet och en större hänsyn till varje kunds individuella behov och önskemål, jämfört med konkurrenterna.

En av våra målsättningar är att särskilja oss från våra främsta konkurrenter genom att inte fokusera på typ- och serietillverkning av byggkonstruktioner och bostadshus.

Vi motiveras av strävan efter en rimlig kompromiss mellan arkitektonisk kreativitet och industriellt byggsätt. Det är en utmaning för oss alla, dvs.:

  • arkitekter - personligheter med kreativitet som de vill få utlopp för
  • ingenjörer - som inspireras av finurliga och välfungerande ingenjörsmässiga lösningar
  • fastighetsutvecklare och byggentreprenörer - som söker efter effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva byggsätt som gör det möjligt att erbjuda konkurrenskraftiga bostäder på marknaden.

Därför uppmuntrar vi alla att vända sig till Kodumaja med sina önskemål och visioner, för att tillsammans med våra specialister hitta de bästa lösningarna som tillfredsställer arkitekter och är samtidigt tillräckligt teknologiska för att kunna dra nytta av fördelarna med det industriella byggsättet. Det är ett ambitiöst mål, men vi tror på att det är möjligt och anser även att vi har bevisat det med vår verksamhet under en längre tid.Världens högsta bostadshus med trästomme (52,8 m, 14 våningar)
Bostadshus med trästomme i Norge (3 - 5 våningar)

Se Referenser.

Kodumaja har ett nära samarbete med många arkitekt- och ingenjörsbyråer på alla våra marknader, framförallt i Norge och i Sverige. Vårt samarbete har hittills varit framgångsrikt och vi har fått bekräftat att intresset för samarbete med oss består.

eXact