Innehållskarta

Certifierade lösningar och teknologin

Som ett resultat av strategisk och innovativ produktutveckling har Kodumaja tagit fram och tagit i bruk tekniska lösningar, konstruktioner samt teknologier som uppfyller kraven i byggnormer och standarder som gäller på våra marknader.

Alla arbeten kring projektering, tillverkning och byggnation utförs i Kodumaja av kompetenta yrkesmän under tillsyn och handledning av erfarna specialister och arbetsledare. Vid behov involveras även våra marknaders lokala projekteringsföretag i processen. All kvalitetsledning och tillsyn är uppbyggd i enlighet med standarden ISO 9001:2015.

Det ovansagda intygas med följande dokument som Norges Byggforskningsinstitut (SINTEF Building and Infrastructure) har utfärdat för Kodumajas produkter, produktions- och byggprocess och kvalitetsledningssystem:

Euroopa Tehniline Heakskiit nr. ETA-08/1178  NBI Tehniline Heakskiit  nr. 2485
Europeiskt Tekniskt Godkännande nr. ETA-08/0178
NBI:s Tekniska Godkännande nr. 2485

samt även med Bureau Veritas Certifications certifikat som intygar att Kodumajagruppens bolags ledningssystem (bl.a. kvalitetsledningssystem) är uppbyggda och fungerar i enlighet med standarden ISO 9001:2008. Se närmare: Kvalitetssäkring.

Vi vill påpeka att de certifierade lösningarna även omfattar teknik och utförande i våtutrymmen (badrum mm.)

Institut som har utfärdat tekniska bedömningar, godkännanden och certifikat utför regelbundna oberoende revisioner i Kodumajagruppens företag för att försäkra sig om att villkoren för dessa dokuments giltighet alltid är uppfyllda.


Garantier

Kodumaja ger sina produkter och byggda bostäder en garanti som motsvarar gällande lagar i det aktuella landet och avtalet med kunden.

Om inget annat har avtalats utför Kodumaja som regel en garantibesiktning av sina byggarbeten ca 12 månader efter att de har mottagits av kunden. Brister som upptäcks under besiktningen och som ingår i Kodumajas ansvarsområde åtgärdas av Kodumaja och på bekostnad av Kodumaja under avtalad tid.

eXact