Innehållskarta

Produktionsprocess i fabriken och transport

 • Vy över ett av Kodumajas materiallager. Här börjar processen i fabriken.

 • Allt material lagras i förhållanden som inte påverkas av vädret.

 • Vy över Kodumajas huvudlager för trämaterial.

 • Lagerytan för Kodumajas material har god marginal för att täcka företagets behov vid större arbetsvolym än hittills.

 • Produktionsprocessen börjar med kapning av virket till rätt längd enligt specifikationer.

 • Väggelementen är färdiga och väntar på att bli hopmonterade till rumselement.

 • Tillverkning av planelement i Kodumajas nya fabrik.

 • Takelementen är färdiga och väntar på att bli hopmonterade till rumselement. Längre bort syns produktionslinjen för golvelement.

 • Tillverkning av golvelement.

 • Hopmontering av rumselement.

 • Hopmontering av ett stort rumselement.

 • Nu kan man börja med utvändiga fyllnader, fortsätta med rör- och elarbeten och invändig ytbeklädnad.

 • Rumselement på produktionslinjen.

 • Rumselement på produktionslinjen.

 • Värmeisoleringen av rumselement är ett enkelt men mycket ansvarsfullt arbete.

 • Information till arbetarna och arbetsledarna finns alltid tillgänglig.

 • Flexibel produktionsprocess gör det möjligt att undantagsvis börja montera vindspärr även innan utvändiga fyllnader är färdigmonterade.

 • Konstruktionen är sluten. Nu kan man börja med utvändig ytbeklädnad.

 • Samtidigt fortsätter arbetet med den invändiga ytbeklädnaden.

 • Ytorna är färdiga för sista finisharbeten.

 • Golvets fuktisolering är klar. Golvet är färdigt för klinkerläggning.

 • Samtidigt fortsätter invändiga ytbehandlingsarbeten i boutrymmen.

 • Invändig ytbehandling är klar och förberedelser för montering av köksinredning börjar.

 • Samtidigt läggs kakel och klinkers i våtutrymmen.

 • Badrumsväggarna är färdigkaklade. Nu återstår klinkerläggning, fyllning av fogar, silikonbehandling av hörn och rengöring.

 • I boutrymmen har montering av köksinredning påbörjats.

 • Det slutbehandlade och inredda rumselementet är färdigt att transporteras till färdiglagret.

 • Det färdiga och emballerade rumselementet fraktas ut från fabriken för att göra plats för tillverkning av nya rumselement.

 • Rumselement på lagerplatsen för färdiga produkter i väntan på transport.

 • Rumselementen fraktas med bil till byggplatsen eller hamnen.

 • Rumselement på kajen i väntan på båttransport.

 • Båten är här. Lastningen börjar.

 • Det börjar bli fullt i båtens lastutrymme.

 • Kodumajas rumselement kan även transporteras på däck.

 • … till och med i två skikt. Nu kan kaptenen sätta kurs t.ex. mot Norge, Danmark eller Sverige …

eXact