Innehållskarta

Förberedelser på byggplatsen

 • Byggplatsen är färdig för anläggning av husgrunden.

 • Användning av färdiga formsättningar för gjutning av husgrund.

 • Byggnation av en stödmur och en s.k. suterräng-grund.

 • En impregnerad regel läggs på den betonggjutna krypgrunden. Därefter är grunden klar för husmontering.

 • Husgrunden är nästan klar för husmontering. Det är bara fuktisolering som fattas.

 • Vid en s.k. suterräng-grund kan husgrunden behöva ett kompletterande utjämningsskikt för att uppnå erforderlig jämnhet och önskade höjdskillnader.

 • Husgrunden för ett flerfamiljshus med ett flerplans parkeringshus under huset.

 • Husgrunden för ett flerfamiljshus med ett flerplans parkeringshus under huset.

 • Husgrunden för ett radhus är nästan färdig för montering av rumselement.

 • Husgrunden för ett parhus är färdig för montering av rumselement.

 • Husgrunden för en villa är färdig för montering av rumselement..

 • Husgrunden för ett radhus är nästan färdig för montering av rumselement.

 • En komplex husgrund med trapphustorn är nästan färdig för montering av rumselement till ett flerfamiljshus.

eXact