Innehållskarta

Byggprocess på byggplatsen

 • Båten är framme i Norge, där väderförhållanden ibland kan vara ganska otrevliga.

 • Rumselement lossas som regel från båten direkt till lastbilar för transport till byggplatsen.

 • På byggplatsen lyfts rumselementen från lastbilar direkt på husgrunden.

 • Huset monteras som regel ”direkt från hjulen”. Därför är det av yttersta vikt att lossningsarbeten i hamnen, elementens transport till byggplatsen och arbetet av Kodumajas team på plats, kranförare och ställningsbyggare är välplanerat och synkroniserat.

 • Om lagarbetet flyter på, färdigställs stora bostadsanläggningar med imponerande fart.

 • Flervåningshus kan byggas till och med ovanför en fjord.

 • Rumselementen är färdigmonterade. Arbetsfronten för sammanfogning av rumselement och för finisharbeten i boutrymmen är klar.

 • Samtidigt kan sammanfogning av rumselement påbörjas på husfasaden.

 • Balkongelement monteras efter att sammanfogningen av rumselement på fasaden är avslutad.

 • Balkongbygge.

 • Husfasaden börjar se färdig ut. Samtidigt närmar även alla invändiga arbeten i boutrymmen sitt slutskede. Byggnaden är snart klar att överlämnas till kunden.

eXact