Innehållskarta

Byggprocess på byggplatsen

  • Båten är framme i Norge, där väderförhållanden ibland kan vara ganska otrevliga.

  • Rumselement lossas som regel från båten direkt till lastbilar för transport till byggplatsen.

  • Om lagarbetet flyter på, färdigställs stora bostadsanläggningar med imponerande fart.

  • Flervåningshus kan byggas till och med ovanför en fjord.

  • Rumselementen är färdigmonterade. Arbetsfronten för sammanfogning av rumselement och för finisharbeten i boutrymmen är klar.

  • Samtidigt kan sammanfogning av rumselement påbörjas på husfasaden.

  • Balkongbygge.

  • Husfasaden börjar se färdig ut. Samtidigt närmar även alla invändiga arbeten i boutrymmen sitt slutskede. Byggnaden är snart klar att överlämnas till kunden.

eXact