Innehållskarta

Kvalifikationer och kompetens

Vi inser att en verksamhet på Kodumajas marknader inte är tänkbar utan bra ledare och specialister som har tillbörlig yrkeskvalifikation, nödvändiga kompetenser och erfarenheter. Kodumajas företag har sådana ledare och specialister.

Det intygas av Kodumajas prestationer hitills och de centrala godkännanden som Kodumajas företag har tilldelats av norska Direktoratet för byggkvalitet.

Centralt godkännande för KM Element OÜ Centralt godkännande för Kodumajatehase AS

Men även av de certifikat och tekniska godkännanden som intygar att:

Eftersom Kodumajas kunder finns bland nordiska yrkesbyggare kan vi förutom våra egna erfarenheter dra nytta av deras flera årtionden långa erfarenheter och kompetens.


 

 

eXact