Innehållskarta

Fördelar med Kodumaja

Återkoppling från kunderna har visat att de föredrar samarbete med Kodumaja framförallt därför att Kodumajas företag är:

 • professionella branschaktörer som håller vad de lovar,
 • mer flexibla vid hänsynstagande till kunders och deras arkitekters krav och önskemål, jämfört med sina främsta konkurrenter,
 • i stånd att erbjuda avtal med fast pris och tidsschema,
 • i stånd att erbjuda produkter och tjänster med ett konkurrenskraftigt förhållande mellan pris och kvalitet.

Vi kan erbjuda allt detta, eftersom:

 1. Kodumaja har bra produktionsförhållanden som gör det möjligt att uppnå ett kvalitetsresultat till lägre kostnader, eftersom
  • arbeten utförs inomhus i fabriken, oberoende av väderlek
  • produktionsprocessen i fabriksförhållanden är effektiv och lätt att följa
  • fabrikstillverkning tillåter en högklassig kvalitetskontroll och -ledning

 2. Effektiv byggmetod och teknologi möjliggör en kortare byggtid och lägre kostnader, eftersom:
  • fabriksbaserat byggande (utförande av arbeten som en produktionslinje) gör det möjligt att samtidigt koppla in mycket arbetskraft
  • elementtillverkning i fabriken samtidigt som husgrunden och yttre försörjningssystem läggs på byggplatsen förkortar byggperioden och minimerar allmänna kostnader
  • de fabrikstillverkade elementens höga färdighetsgrad minskar arbetsvolymen och spar tid och pengar på byggplatsen

 3. Kodumajas företag har långsiktigt fokuserat på utvecklingen av sin flexibilitet för att bättre kunna ta hänsyn till sina kunders önskemål och krav samt utföra projekt som inte är typprojekt till konkurrenskraftiga priser. Kodumaja kännetecknas av:
  • lång erfarenhet vid utveckling av kundorienterad flexibilitet, specialisering och hög kompetens i sitt verksamhetsområde
  • lång erfarenhet vid genomförande av byggprojekt med fast pris och tidsschema med hjälp av grundliga och kvalitetsorienterade målinriktade förhandlingar innan tecknande av avtal
  • större erfarenheter än konkurrenterna vid tillverkning av stora rumselement samt projektering och byggnation av flerfamiljshus med 4, 5 och fler våningar av fabrikstillverkade rumselement
  • stort leveransomfång som möjliggör för kunden att samtidigt lösa många olika problem med bara en leverantör - Kodumaja

 4. Väl genomtänkta, testade och godkända konstruktions- och tekniska lösningar, material samt kvalitetsledningssystem i Kodumajas företag uppfyller de byggnormer och standarder som gäller på våra marknader. Kodumaja tillämpar:
  • en produktions- och byggprocess där man endast använder miljövänliga kvalitetsmaterial från noggrant utvalda leverantörer, alla viktigaste anslutningar, konstruktioner och tekniska lösningar är kontrollerade och testade
  • ett certifierat ledningssystem som motsvarar den internationella standarden ISO 9001:2008 hjälper att felfritt fullgöra de avtal som har tecknats med kunder och uppnå kundnöjdhet

Varje företags konkurrensfördelar ändras med tiden. De befintliga konkurrensfördelarna kan gå förlorade om konkurrenterna tar över en del av dem, och nya fördelar kan och måste komma till. Kodumaja prioriterar kontinuerlig utveckling både i ledning och i produktutveckling.

Vi har insett och är övertygade om att långsiktigt ligger den enda svårhärmade konkurrensfördelen i förmågan att lära och utvecklas snabbare än konkurrenterna.

 

eXact