Innehållskarta

Det specifika med Kodumaja

Varje företag, produkt och tjänst har förutom sina fördelar även en hel del specifika aspekter som ibland kan betraktas som brister. Oftast misstas sådana aspekter för brister om man inte känner till vad dessa innebär. Vid en närmare titt kan det visa sig att de specifika aspekterna som misstas för brister i själva verket kan vara fördelar.

I samarbete med våra kunder har vi kunnat identifiera nedan följande företagsspecifika aspekter i vår verksamhet:

 1. Vissa begränsningar i arkitektonisk planering av bostäder. Arkitekter måste vara tillräckligt insatta i teknologin för rumselementbygge och kunna tänka "i rumselement" när de projekterar nya bostäder.

  Positivt om den specifika aspekten: En bra arkitekt måste vara insatt i alla byggmetoder och -teknologier. Byggnation av fabrikstillverkade rumselement är bland de effektivaste och perspektivrikaste byggmetoderna. Varför borde då denna byggmetod tjäna mindre uppmärksamhet än de andra - i synnerhet när den har så många fördelar.


 2. En förhållandevis snabb produktions- och byggprocess förutsätter att en stor del av viktiga beslut för ett framtida hem tas redan innan processen påbörjas. Flera senare ändringar kan medföra avsevärda extrakostnader. Dessvärre anses ett sådant beslutsätt som svårt och ovanligt av kunderna.

  Positivt om den specifika aspekten: Det är mänskligt och bekvämt att kunna skjuta på viktiga beslut som dock måste tas någon gång. Det praktiska livet har bevisat upprepade gånger att desto tidigare man börjar grundligt tänka på och planera detaljerna i sitt framtida hem desto bättre blir slutresultatet. Oftast får man inte fram en perfekt helhetslösning för sitt hem förrän man börjar fundera på detaljerna i det. Varför inte ta den chansen? Vi är alltid redo att hjälpa Er.


 3. Begränsade transportmöjligheter. Rumselement är som regel skrymmande last, vilket innebär att det ingår en hel del luft i transporter av färdiga rumselement.

  Positivt om den specifika aspekten: Samtidigt innebär användning av just rumselement en hel rad fördelar som har grundligt beskrivits i kapitlet „Fördelar med Kodumaja". För att kunna minimera transportkostnadernas inverkan på slutpriset är Samarbete mellan Kodumaja och kunden mycket viktigt att

  • hitta passande lösningar som gör det möjligt att maximera rumselementens färdighetsgrad
  • ha tillräckligt stora beställningsvolymer som gör det möjligt att kunna använda allra effektivaste transportsätt

 4. Det finns kunder med skeptisk inställning till trästommen som en byggnads bärande konstruktion.

  Positivt om den specifika aspekten: Träet har många viktiga fördelar jämfört med andra byggnadsmaterial. Trä:

  • är ett miljövänligt och förnybart material
  • gör det möjligt att få fram smidiga och mycket funktionssäkra konstruktioner till en förhållandevis liten materialåtgång, och uppnå en betydligt effektivare värmehållning, jämfört med andra lika smidiga konstruktioner.

  Träkonstruktioners brandbeständighet väcker ofta en ogrundad skepsis. Dock bevisar byggpraxis och utförda brandmotståndstester motsatsen. Olikt exempelvis metallkonstruktioner behåller bärande träkonstruktioner sin brandbeständighet under anmärkningsvärt lång tid även vid direkt kontakt med elden. Metallkonstruktioner däremot förlorar sin bärförmåga förhållandevis snabbt. Det gör att trä kan användas som brandskydd för metallkonstruktioner.

  Kodumajas konstruktioner uppfyller alla brandmotståndskrav som har gjorts gällande i våra marknaders byggnormer och standarder. Se närmare: Konstruktioners brandsäkerhet och brandriskanalys av byggnader.


 5. En något större materialvolym

  I samband med behovet av transporter och upprepade lyft har prefabricerade rumselement kraftigare konstruktion än träkonstruktioner som byggs upp på plats direkt på husgrunden. En större materialåtgång kan även förklaras med faktumet att rumselement är "slutna", d.v.s. omges alltid av egna golv, väggar och tak.

  Positivt om den specifika aspekten: En bostad eller lägenhet är en stor investering för alla, vi vill att den ska vara funktionssäker, med en lång livslängd och att den inte ska tappa i värde alltför fort.

  Det är tyvärr inte ovanligt att människor underskattar vikten av sina huskonstruktioners beständighet och kan välja att avstå från en lite större engångsinvestering när de skaffar sig ett nytt hem, för att ångra det senare när man inte längre kan göra någonting åt det. Tillförlitligheten för Kodumajas konstruktioner bevisas just av dess beständighet, trots alla upprepade lyft och långa transporter.

  En något större materialvolym i flerfamiljshus beror även på målet att ge våra konstruktioner en bra ljudisolation mot grannlägenheterna.

eXact