Innehållskarta

Marknader

Exporten utgör mer än 90 % av Kodumajagruppens konsoliderade omsättning. Våra strategiska marknader har legat och ligger i: Norge, Sverige, Finland och Estland.

Under en period från 1996 till slutet av år 2017 har Kodumajagruppens totala konsoliderade omsättning fördelat sig mellan de olika marknaderna enligt följande:
Under de senaste åren har den svenska marknadsandelen börjat öka för Kodumajas företag.

 

Det är viktigt för oss att bättre sprida omsättningen mellan de strategiska marknaderna. Det innebär att vi vill, genom ökad kapacitet, öka vår marknadsandel på sådana strategiska marknader där Kodumajas verksamhet hittills har varit blygsammare. Dock har vi inga planer på att minska vår marknadsandel på den norska marknaden.

 

 

 

Kodumajas verksamhet på de övriga marknaderna är till en början begränsad till observationer, sökande efter kontakter, samlande av information samt, vid goda förutsättningar, förberedelser till en eventuell verksamhetsstart.

Vid passande marknadsutsikter och lämpliga samarbetspartners och startprojekt är vi redo att vidta konkreta åtgärder för en vidare expansion till nya marknader.

Vi är intresserade av att bygga upp ett stabilt och långsiktigt samarbete såväl med konkreta kunder som med försäljare på konkreta marknader, i konkreta områden. Vi är alltid öppna för förhandlingar i dessa frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXact