Innehållskarta

Historia

År
Viktiga händelser och milstolpar
1994
 • 19 maj grundas Kodumajatehase AS - det första företaget i Kodumajagrupp.
1995
 • Byggnationen av Kodumajatehase AS produktionslokaler avslutas och förberedelser för uppstart av produktionen påbörjas;
 • Kodumajatehase AS blir majoritetsägare i företaget AS Tartu Maja (tillverkning av betong och betongelement i Tartu);
 • Kodumajatehase AS fokuserar på tillverkning och byggnation av villor på den estniska marknaden;
 • Kodumajatehase AS säljer, tillverkar och bygger sitt första bostadshus, första huselement uppförs på husgrunden den 6 november (Kodumajas födelsedag);
1996
 • Kodumajatehase AS har det svårt att hitta nya kunder på hemmamarknaden, ledningen börjar leta efter möjligheter för export. Företaget lyckas sälja flera uppsättningar av huselement till Tyskland, Frankrike och Spanien;
1997

 • Svårigheterna med att få in nya beställningar fortsätter, ägarna överväger möjligheterna att fortsätta Kodumajatehase AS' verksamhet;
 • Kodumajatehase AS säljer sin andel av AS Tartu Maja (ca 55 %) och återbetalar alla banklån som togs för igångsättning av produktionen;
 • Styrelsen för Kodumajatehase AS tecknar det första avtalet för tillverkning och byggnation av ett flerfamiljshus i Norge, vilket är första i sitt slag. Ett 3-vånings flerfamiljshus uppförs i Norge (Bodo, november 1997). Det blir även den första erfarenheten med att jobba i Norges hårda väderförhållanden.
1998 - 2000

 • Aktiv marknadsföring i syfte att öka försäljningsvolymen på den norska marknaden. Periodens omsättningssiffror tyder på att Kodumajatehase AS genomgår sin "testperiod" på den norska marknaden;
 • 1998 gör Kodumajatehase AS ett försök att etablera sig på den finska marknaden, första bostadshus i Finland byggs;
 • I november år 1999 uppför Kodumajatehase AS sitt första 4-vånings flerfamiljshus med automatiskt brandsläckningssystem i Norge, vilket även är Norges första 4-vånings bostadshus med trästomme.
2001
 • "Genomslag" på den norska marknaden, volymer och omsättningssiffror i Norge börjar öka stort;
 • Kodumajatehase AS gör ett första försök till att etablera sig på den svenska marknaden, första bostadshus i Sverige byggs.
2002
 • Kodumajatehase AS börjar med byggarbeten för att öka produktionskapaciteten i sin fabrik och förvärvar i samma syfte ett konkurrerande småföretag i Valga (OÜ Kevestom);
 • Styrelsen för Kodumajatehase AS lägger fram och ägarna godkänner en detaljerad utvecklingsvision och strategiska mål för de kommande 5 åren. Det blir ett dokument för regelbunden uppföljning och uppdatering, vilket även kan betraktas som en överenskommelse mellan styrelsen och ägarna om hur företaget bör utvecklas.
2003

 • Byggarbeten för ökning av Kodumajatehase AS' produktionskapacitet avslutas, ny produktionslogistik lanseras i fabriken;
 • Kodumajatehase AS uppför sitt första 5-vånings flerfamiljshus i Norge, vilket även är Norges första 5-vånings bostadshus med trästomme och ett av Europas få lyckade försök att bygga sådana hus;
 • Kodumajatehase AS etablerar ett företag inom fastighetsutveckling (Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ) i syfte att utöka sin verksamhet på den estniska marknaden. Dotterbolagets verksamhet riktas till den estniska marknaden, med ett bostadsområde i Ülenurme (Tartumaa) som ett första startprojekt.
2004
 • Styrelsen för Kodumajatehase AS med ägarna beslutar att satsa på en fortsatt ökning av Kodumajas produktionskapacitet. Styrelsen börjar leta efter lämplig fastighet för en ny fabrik.
2005

 • Den nya fabriken börjar projekteras efter att en lämplig fastighet har hittats och köpts.
 • Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ startar ett utvecklingsprojekt för flerfamiljshus i Tartus (Jaamamõisa). Kodumajagruppens företag bygger sitt första flerfamiljshus i Estland.
2006
 • Byggnationen av ny fabrik börjar i april;
 • Företagets styrelse och ägarna beslutar att starta verksamhet i Ryssland och börjar förbereda ett pilotprojekt för produktionens uppstart;
 • Kodumajatehase AS' ledningssystem (bl.a. kvalitetsledningssystem) godkänns att överenskomma med den internationella standarden ISO 9001:2000, med motsvarande certifikat.
2007

 • Kodumajatehase AS tilldelas tekniskt godkännande (NBI Technical Approval) av Norges Byggforskningsinstitut (NBI Sinteff Byggforsk);
 • Etablering av ett nytt dotterbolag (KM Element OÜ) som börjar förbereda produktionens uppstart i den nya fabriken. Kodumajagruppen omstruktureras och koncernen Kodumaja AS bildas
 • Kodumaja lanseras på den danska marknaden. Kodumajatehase AS bygger sina första 37 lägenheter i Köpenhamn;
 • Styrelsen för Kodumaja AS börjar förbereda korrigeringen av Kodumajas marknadsstrategi, utgåendes från nya strategiska mål, nya koncernstruktur och den förhöjda produktionskapaciteten.
2008

 • KM Element OÜ startar produktionen i Kodumaja AS' nya fabrik och stärker Kodumajas position på den danska marknaden, genom att inom ett år bygga ca 140 lägenheter i Köpenhamn med omnejd;
 • Kodumaja AS tilldelas tekniskt godkännande (NBI Technical Approval) av Norges Byggforskningsinstitut (NBI Sinteff Byggforsk); Kodumaja AS tilldelas även europeiskt tekniskt godkännande (European Technical Approval);
 • Konstruktiva lösningar i Kodumajas produkter erkänns med Rysslands Nationella Brandforskningsinstituts tekniska godkännande;
 • Ekonomin drabbas av allmän lågkonjunktur. Kodumajagruppens företag genomgår ett omfattande program för att anpassa sig till den försämrade konjunkturen globalt och på Kodumajas marknader.
2009
 • Som ett resultat av den ekonomiska krisen minskar beställningsvolymen nästintill femfaldigt. Läget känns extra kritiskt med tanke på att Kodumaja har just gjort en storsatsning och startat upp en helt ny fabrik;
 • Kodumajagruppens företag fortsätter att anpassa sig till det nya ekonomiska läget och den försämrade konjunkturen på Kodumajas marknader. Samtidigt vidtas intensiva och omfattande åtgärder för höjning av företagens konkurrenskraft och effektivitet i det nya marknadsläget.
2010
 • Kodumajas företag lämnar den ekonomiska krisen starkare än någonsin. Säljvolymer och omsättningar har återställts på förekrisnivån;
 • Ökad leveransfärdighet för Kodumajas typleveranser, lyckad produktutveckling och högre effektivitet i arbetsrutinerna höjer den konsoliderade årsomsättningen för Kodumajas företag från 1 MEEK (64 000 EUR) per anställd till 1,5 MEEK (96 000 EUR) per anställd dvs. ca 1,5 gånger;
 • Kodumajas företag har inom ramen av Köpenhamns stadsstyrelses offentliga upphandling tecknat byggkontrakt (på totalt 215 MEEK d.v.s 13,74 MEUR) för byggnad av bostadssociala lägenheter och vårdlägenheter för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Därmed har Kodumaja avsevärt utvidgat sin verksamhet i Danmark och även utökat sitt produktutbud genom att göra inträde på marknaden för vårdlägenheter i särskilt boende.
2011
 • Kodumajagruppens företag uppnår sin största konsoliderade omsättning någonsin på 33,46 miljoner EUR dvs. 523,5 miljoner EEK;
 • Kodumaja levererar sitt första hus som är avsett för och inrett som vårdhem. Vårdhemmet levereras till Köpenhamn (Danmark) där det ska användas som hem för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning;
 • Kodumajas första jordbävningssäkra (upp till magnitud 5) flerbostadshus (5 våningar) blir färdigt i centrala Oslo som även vinner Estlands Trähusförenings tävling "Årets Prefabricerade Hus 2011";
 • Kodumaja AS utses till Tartu läns bästa företag som har skapat flest nya arbetstillfällen i Tartu stad (enligt 2010 års resultat).
2012
 • Kodumajagruppens företag uppnår sin största konsoliderade omsättning någonsin och passerar gränsen på 40 miljoner EUR (40,664 MEUR);
 • Arbetssäkerhets-, arbetshälso- och miljöledningssystem hos Kodumajagruppens företag KM Element OÜ och Kodumajatehase AS bedöms uppfylla internationella standarder, vilket intygas genom utfärdande av nedan följande certifikat:
  • ledningssystemet för arbetssäkerhet och företagshälsovård - överensstämmer med standarden OHSAS 18001:2007 och
  • miljöledningssystemet - överensstämmer med standarden ISO 14001:2004.
 • Kodumajagruppens företag bygger sitt första radhus som uppfyller kraven i norsk passivhusstandard.
2013
 • Kodumajagruppens företag uppnår sin största konsoliderade omsättning någonsin och passerar gränsen på 50 miljoner EUR;
 • Styrelsen för Kodumaja AS verkställer ägarnas och styrelsens gemensamma beslut om nedläggning av verksamhet i Ryssland och säljer sina andelar i företag med verksamhet i Ryssland;
 • Kodumajas bostadsprojekt, som även vann Estlands Trähusförenings tävling "Årets prefabricerade hus 2011", nominerades till tävlingen för Norges bästa byggnad, där projektet utsågs till Norges bästa bostadsprojekt 2013;
 • Kodumajagruppens företag gör ett lyckat försök att etablera sig på den svenska marknaden. De tecknar ett avtal om uppförande av ett servicehus på ca 4 500 m2 med 54 lägenheter i Norrtälje och börjar med fullgörande av kontraktet;
 • Efter en paus under den ekonomiska krisen (ca 5 år) återupptar Kodumajagruppens företag Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ sin verksamhet och startar ett nytt projekt inom fastighetsutveckling för bostadsområdet "Päevalille" (i Tartu);
 • Kodumaja AS tilldelades titeln Tartumaas mest framgångsrika företag 2012 i affärstidning Äripäevs TOPP-lista för företag.

2014
 • Ett av Kodumaja koncernens företag, Kodumajatehase AS, tecknar ett avtal om uppförande av världens högsta timmerhus i Norge, i Bergen. Huset har 14 våningar, 62 lägenheter, gymnastiksal, takterrasser osv. Byggnadens planerade höjd är upp till ca 55 m.

  Det är ett extraordinärt projekt som har fått betydande uppmärksamhet både i Norge och utomlands.


  Projektet kommer att färdigställas i slutet av 2015 och har en extraordinär inverkan för kännedom av Kodumaja varumärke och rykte.

 • Kodumajas utvecklingar riktade mot den svenska marknaden är positiva och lovande. Färdigställas det första vårdhemmet i Sverige, i Norrtälje.

 • Under hösten samma år lyckas det att teckna ett avtal för andra vårdhem i Sverige - den här gången i Handen, också med 54 lägenheter.  Nämnda projekt har väckt uppmärksamhet hos flera nya potentiella kunder och tack vare det har antalet prisförfrågningar ifrån Sverige ökat märkvärdigt.
2015
 • Kodumaja AS tilldelas titlarna Årets företag och Årets Exportör. Årets företag valdes bland de bästa företagen i en entreprenörstävling anordnad av estniska stiftelsen för företagsutveckling (EAS) och i Estlands Handels- och Industrikammares och Arbetsgivarförbunds topplista över konkurrenskraftiga företag;

   
 • Vi slutför byggandet av vårdhemmet i Handen, Sverige. Andelen svenska byggprojekt har börjat öka i Kodumajas portfölj av potentiella beställningar;

2016
 • Vi inleder nya investeringar för rekonstruering, renovering och utbyggnad av personal-, produktions- och kontorslokaler i Kodumajatehase AS, bl.a. med beaktande av Kodumajagruppens nya utvecklingsplaner;

 • Kodumajatehase AS slutför byggandet av världens högsta trähus i Bergen, Norge. Detta flerfamiljshus har 14 våningar, 62 lägenheter, en sportsal, takterasser mm. Byggnadshöjden är 52,8 m;

  Det är ett extraordinärt projekt som får mycket stor internationell uppmärksamhet.
 eXact