Innehållskarta

Produktion och kapacitet

Företag i Kodumajagruppen tillverkar och bygger framförallt lägenheter till flerfamiljs- och radhus samt liknande bostäder i andra byggnader. Per 31 december 2017 har Kodumajagruppens företag tillverkat och byggt totalt:

antal lägenheter i flerfamiljshus med 5 och fler våningar
1342
antal lägenheter i 4-vånings flerfamiljshus
1577
antal lägenheter i flerfamiljshus med 2-3 våningar
2539
antal lägenheter i små bostadshus (par- och radhus)
936
antal villor och stugor (Norskea "hytter")
274
antal bostadsutrymmen i servicehus för boende med särbehov
263
antal hotellrum
104
antal rumselement för skolor och kontorsbyggnader 102
antal rumselement för arbetslokaler på byggplatser 35

Utvecklingen av Kodumajagruppens konsoliderade omsättning och medeltal anställda i gruppens estniska företag visas i figuren nedan:

Figuren som visar utvecklingen av Kodumaja AS' konsoliderade omsättning och medeltal anställda i gruppens estniska företag

Under sin långa verksamhet på mer än 20 år har Kodumajas företag haft en stabil positiv utveckling och de har visat en konsekvent utvecklings- och konkurrensförmåga. Men även en bra anpassningsförmåga i kritiska lägen som:

den långa uppstartsperioden under åren 1995–2001; 
den allmänna lågkonjunkturen under åren 2008–2010.

 

Kodumajagruppens totala tekniska produktions- och byggkapacitet, inkl. KM Element OÜ:s och Kodumajatehase AS’ fabriker, ligger på ca 79 000 m2 (brutto) boyta per år, vilket motsvarar ca 1 000 medelstora lägenheter per år. Vad gäller mindre arbetskrävande produkter är kapaciteten för Kodumajas företag avsevärt större.

KM Element OÜ
KM Element OÜ Kodumajatehase AS

I utvecklingen av sin produktions- och byggkapacitet har Kodumaja lämnat utrymme för en ytterligare ökning av produktionskapacitet i sina fabriker, på basis av de befintliga industriområdena, med ca 45 %, dvs. upp till en nivå på ca 115 000 m2 (brutto) boyta per år. Det motsvarar upp till ca 1 500 medelstora lägenheter per år.

Den reala ökningen av produktions- och byggkapaciteten samt tillväxttakten beror dock främst på efterfrågan på våra marknader och utvecklingen av prestandan hos Kodumajas personal.

eXact