Innehållskarta

Kodumajagrupp

Kodumaja AS omfattar en grupp företag med huvudsaklig verksamhet inom projektering, tillverkning, byggnation och försäljning av bostäder.

Företag i Kodumajagrupp kännetecknas av: Specialisering på bostadsbyggnation a

v fabrikstillverkade rumselement, med större flexibilitet i utförandet jämfört med konkurrenterna och beaktande av varje kunds individuella behov och önskemål.

 

Alla Kodumajas företags huvudsakliga verksamhet är: Projektering och byggnation av hus med trästomme av prefabricerade element.

Den huvudsakliga verksamheten i de flesta av Kodumajas företag  är riktad mot exportmarknaderna.

Alla företag i Kodumajagruppen är självstående juridiska personer med fullt ansvar för de avtal de har tecknat och de skyldigheter de har åtagit. Alla företag i Kodumajagruppen kännetecknas av en stark vilja att samarbeta, en djup fokus på sitt specifika område och en gemensam ambition –

att göra Kodumaja marknadsledande i Europa inom sin bransch.

eXact