Innhold

Kodumajas strategiske prioritet

Vi forstår at det å bygge eller anskaffe et nytt hjem er en stor investering for alle. Derfor er det viktig for eieren av et nytt hjem at boligen har det beste mulige forholdet mellom pris og kvalitet tilgjengelig på markedet. Samsvar med gjeldende byggenormer- og standarder er et minimumskrav som må være oppfylt. De beste entreprenørene burde likevel tilby sine kunder noe mer.

Kodumaja legger ikke skjul på at vi har satt som mål å bli ledende i Europa innenfor vår bransje. Dette målet er det ikke mulig å oppnå uten å legge vekt på strategisk produktutvikling. De beste løsningene et slikt utviklingsarbeid har resultert i er nettopp det vi anvender ved prosjektering, produksjon og oppføring av bygninger bestilt av våre kunder.

Alle vesentlige spørsmål i tilknytning til strategisk produktutvikling blir gjennomanalysert og vedtak angående disse blir fattet av Kodumajas utviklingsgruppe, bestående av de best kvalifiserte og mest erfarne lederne og spesialistene i Kodumaja-gruppen. Spesialister på toppnivå og eksperter utenfor Kodumaja engasjeres etter behov. Utviklingsleder med ansvar for produkter og tjenester leder og koordinerer utviklingsgruppens arbeid.

Kodumajas strategiske produktutvikling omfatter alle de sider ved byggevirksomheten som har betydning for Kodumaja, men større oppmerksomhet vies først og fremst de følgende områdene:

Resultatene av de tester og beregninger som er gjort med Kodumajas konstruksjoner og tekniske løsninger er også godkjent av Norges byggforskningsinstitutt (SINTEF Byggforsk) som i denne sammenheng har utstedt Kodumajas Tekniske godkjenninger.

eXact