Innhold

Moderne tekniske anlegg

Moderne bygninger (herunder boliger) er utstyrt med mange forskjellige tekniske systemer som elektrisk anlegg, vannforsyningssystem (varmt og kaldt vann), avløpssystem, ventilasjonssystem, oppvarmingssystem, kommunikasjonssystem, overvåknings- og alarmsystemer, automatisk brannslukningssystem, „intelligente" styringssystemer for tekniske anlegg osv.

Teknologien utvikler seg meget raskt i dag. Det blir stadig oppfunnet nye tekniske systemer og styringssystemer. Viktigheten av 100 % automatiserte systemer er også stadig voksende og det er heller ikke lenger uvanlig at tekniske anlegg hjemme kan styres ved hjelp av datamaskin eller mobiltelefon.

Integrert jordvarmepumpe og luftvarmeveksler

I tillegg til komfort, brukervennlighet og effektiv funksjonalitet er det viktig at tekniske systemer er pålitelige og selv ikke forårsaker ulykker. Vann-, fyrings- og avløpssystemer skal ikke forårsake fuktskader i bygninger, kabelsystemer skal ikke forårsake brann, og ventilasjonssystemer skal ikke forårsake uønsket støy. Brannsluknings-, overvåknings- og alarmsystemer må også minimere skadene dersom uhellet allikevel er ute.

En moderne bygning er et avansert teknisk system bestående av svært mange ulike komponenter og tekniske systemer som må fungere upåklagelig sammen.

Derfor er en moderne bygning et avansert teknisk kompleks som består av svært mange komponenter og tekniske systemer som må fungere upåklagelig sammen. I motsatt fall får vi oss en misfornøyd kunde, noe som på ingen måte er i samsvar med Kodumajas langsiktige mål.

Kodumajas produktutvikling holder seg oppdatert på utviklingen innenfor moderne tekniske anlegg, utvikler og optimerer løsninger som brukes i vår produksjon ved å ta hensyn til krav og forhåpninger på markedene.

Kodumaja samarbeider også tett med ingeniør- og arkitektbyråer i andre land. Sammen analyserer vi prosjekter, skaper ideer og finner egnede løsninger som tilfredsstiller kravene på våre markeder.

 

 

eXact