Innhold

Kodumajas konstruksjoner er lydisolerende

For å sikre beboernes velferd og tilfredshet er det vesentlig at boligene har godt vern mot støy. Støy kan forårsakes av beboerne selv eller naboene, teknisk utstyr i boliger og oppholdsrom samt hvite- og brunevarer. Støy kan også komme inn i boligen fra det ytre miljøet.

Vern av boarealene mot støy sikres av tekniske løsninger for skillekonstruksjoner og lysåpninger som er rasjonelle og lydisolerende, riktig valgt og montert lydisolasjon, samt høy kvalitet på utføringen av arbeidet.

Utviklingsarbeid knyttet til lydisolasjon har pågått i mange år ved Kodumaja. Man har testet et stort antall nye materialer og konstruksjonsløsninger. For å være sikker på Kodumajas tekniske løninger og arbeidskvalitet måles som regel verdiene for luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon før overlevering til kunden i etasjeskiller og lyd- og brannvegger i alle leilighetsbygg utført av Kodumaja. Flere norske og estiske uavhengige spesialister har utført hundrevis av slike målinger gjennom årene.

Õhumüra isolatsiooni indeksi mõõtmine


Löögimüra isolatsiooni indeksi määramine
Måling av luftlydsisolasjonsverdi Måling av trinnlydsisolasjonsverdi

Som et resultat av utviklingsarbeidet kan vi slå fast at Kodumajas konstruksjoner oppfyller og som regel overtreffer gjeldende normer på allle Kodumajas markeder.

 

 

eXact