Innhold

Kodumajas konstruksjoner tåler store påkjenninger

Bygging av boliger på mer enn 4 etasjer med trekonstruksjon har så langt vært forholdsvis sjeldent. Bare enkelte entreprenører i Europa har gjort forsøk på dette, og ikke alle forsøkene har vært vellykket.

Kodumaja bygde sitt første 4-etasjers bolighus med trekonstruksjon i 2000 og sitt første 5-etasjers bolighus med trekonstruksjon i 2003. Etter dette har vi bygd flere boliger med trekonstruksjoner på 5 og flere etasjer, inkludert verdens høyeste bolig med trekonstruksjon på 14 etasjer i Bergen, 52,8 m høyt. Se Referanser > Boligblokker

Samtidig har vi gjort grundige forberedelser for å gjøre oss klare til å bygge enda mer spesielle boligbygg av trekonstruksjoner. Perfeksjonerte statikkberegninger for konstruksjonsløsningene, og "knusingsforsøk" utført med disse konstruksjonene både på laboratoriet ved Tallinn Tekniske Universitet og Estlands Landbruksuniversitet bekrefter at Kodumajas moduler, basert på en bærekonstruksjon av tre, tåler svært store belastninger.

Belastningsprøver for konstruksjonene på laboratoriet ved Tallinn tekniske universitet

 

 

eXact