Innhold

Kodumajas konstruksjoner er brannsikre

I boliger med trekonstruksjon kommer ofte spørsmålet om brannmotstand opp. Ettersom tre er et brennbart materiale, er det mange som har den feilaktige oppfatning at bygninger med trekonstruksjon er et lett bytte for brann. Praksis og branntesting fastslår derimot akkurat det motsatte. Til forskjell fra f.eks metallkonstruksjoner bevarer bærekonstruksjoner av tre sine bæreegenskaper over en betydelig periode også i direkte kontakt med ild. Metallkonstruksjonene mister derimot sin bæreevne forholdsvis raskt. Dette er også grunnen til at metallkonstruksjoner kan vernes mot brann ved hjelp av tre.

Ulike lands byggeregler definerer brannmotstandsklasser for bygninger avhengig av type bygning og antall etasjer. Forskjellige land har ulike krav, og derfor kan det hende at løsninger som passer i ett land ikke nødvendigvis blir godkjent i et annet. Normer fastsetter minimal tid for brannmotstand mellom bygningers brannceller og skiller. For å vite skillenes brannmotstand må det gjøres beregninger og gjennomføres tester.

Kodumaja har kontrollert brannmotstanden i sine konstruksjoner både gjennom beregninger og forsøk. For dette formålet har eksperter fra Sverige, Norge og Estland blitt involvert. Et godt og velfungerende samarbeid har Kodumaja hatt med Sveriges treteknologiske forskningsinstitutt – SP Wood Technology og også med Norges byggforskningsinstitutt - SINTEF Byggforsk.

Branntestene for euroklassifisering er gjennomført i henhold til kravene i internasjonale standarder og på akkrediterte testlaboratorier. Alle hittil utførte forsøk har bekreftet riktigheten av Kodumajas beregninger av forutsatt brannmotstandstid. For mange konstruksjonstyper har testene også vist vesentlig bedre resultater enn beregningene.

For mange virker det utrolig at skilleveggene av trevirke tåler brann med intens flammeutvikling i mer enn 90 minutter, der temperaturen stiger til mer enn 1000 grader uten at brannen sprer seg fra ett boligrom til et annet og uten at skillekonstruksjonene mister sin bæreevne. Et slikt resultat er med sikkerhet ikke grensen for brannmotstaden til Kodumajas konstruksjoner.

 

Utført branntest beviser at Kodumajas lettvegg opprettholder sin bæreevne minst 90 minutter

Uansett type bygning er beboernes sikkerhet en ekstremt vesentlig prioritet for Kodumaja. Derfor gjennomføres det ved prosjektering av høyere boligblokker jevnlig aktuelle brannrisikoanalyser og det planlegges tiltak som minimerer risikoen for brann i tråd med gjeldende regelverk i de konkrete land. Derfor er oppholdsrom og rømningsveier i boliger på mer enn 3 etasjer bygget av Kodumaja som regel utstyrt med automatisk brannslukningssystem.

De siste årene har boliger basert på trekonstruksjon vært i rask utvikling og hatt raskt stigende popularitet. Det er også tatt i bruk mange nye materialer som er motstandsdyktige både mot brann og fuktighet.

Dessverre har ikke alltid regelverk, standarder og beregningsmodeller maktet å holde tritt med en så rask utvikling. Her er brannsikkerhet intet unntak. Derfor er det etter initiativ av SP Wood Technology igangsatt et internasjonalt prosjekt for utarbeidelse av nye brannsikkerhetsrelaterte beregningsmetoder og forskrifter for bolighus og konstruksjoner av tre. Resultatet av prosjektet er gjengitt i boken „Brandsäkra trähus 3", som er også utgitt på estisk under tittelen „Tuleohutud puitmajad". Takket være Kodumajas lange erfaring med utvikling av mangeetasjers bygninger med trekonstruksjon var Kodumaja involvert som partner i prosjektet.

Kodumaja AS er involvert i et internasjonalt prosjekt for utarbeidelse av nye beregningsmetoder og forskrifter for treboliger og -konstruksjoner. Bøkene som oppsummerer prosjektets resultater.

 

eXact