Innhold

Byggerens verste fiende

I bygninger av alle slag er fuktighet den verste fienden. Sammenlignet med andre farekilder, som for eksempel brann eller statikk, er fuktskader en av de mest utbredte typene skader på bygg. Uansett om bærekonstruksjonen er av tre eller betong – så snart det er nok fuktighet i bygningens konstruksjoner, begynner mugg og sopp å utvikle seg. Derfor skal byggekonstruksjonene beskyttes svært godt mot fukt, og det både utvendig og innvendig.

Den utvendige fuktbestandigheten til konstruksjonene som Kodumaja har utviklet er blitt testet i usedvanlig ekstreme værforhold gjennom årene. Dette har vi gjort både nord for polarsirkelen i Nord-Norge og på det norske Vestlandet, der den varme golfstrømmen fra den ene siden og den arktiske kulden som kommer inn fra fjellene på Atlanterhavskysten fra den andre siden kan foråraske alle typer ulik type ekstremvær.

Kodumajas konstruksjoner fungerer godt både når disse ekstremitetene forekommer en av gangen og når alt kommer på en gang.

Den innvendige fuktbestandigheten til konstruksjonene avgjøres først og fremst av de tekniske og teknologiske løsningene i våtrom (baderom), samt kvaliteten på utføringen av disse. Nordiske undersøkelser og statistikk viser at situasjonen for utføring av våtrom i bygninger ofte er svært dårlig. Membran og rørgjennomføringer i slike rom er ofte ikke tilstrekkelig fuktbestandige, noe som fører til fuktskader.

Kodumaja har gjennom hele sin virksomhet utviklet og utarbeidet tekniske og teknologiske løsninger for våtrom som er enkle å utføre og som samtidig er 100% pålitelige.

Membran i vegg i "våt sone" Membran i gulv i "fuktig sone"

Våtromsløsningene utarbeidet av Kodumaja er godkjent av Norges byggforskningsinstitutt (SINTEF Byggforsk) og kommet med i dokumentasjonen for NBI Teknisk Godkjenning, samt Europeisk Teknisk Godkjenning (European Technical Approval).

Skal vi gå seirende ut av kampen mot fuktigheten, spiller også fordelene ved Kodumajas byggemåte og teknologi og det velfungerende kvalitetsstyringssystemet en viktig rolle.

I boliger produsert og bygd av Kodumaja er faren for fuktskader redusert til et minimum. Ved forskriftsmessig vedlikehold bevarer alle våtrom sin vann- og damptetthet gjennom hele boligens levetid.

eXact