Innhold

Bygging på fabrikk er effektivt

Prisen på bygningen henger sammen med effektiviteten i byggeprosessen. Kostnader til arbeidskraft utgjør en stor del av kostnadene ved bygging, og det er generelt også disse kostnadene som øker fortest. Derfor er det av særlig stor betydning å søke muligheter for å gjøre byggeprosessen rask og effektiv.

Kodumajas byggemåte og teknologi gjør det mulig å bygge raskt og effektivt, uten at kvaliteten på bygget blir skadelidende. Samtidig legges det i Kodumajas produktutvikling stor og konsekvent vekt på utvikling av produkter og tjenester på en måte som i enda større grad utnytter fordelene ved vår teknologi.

eXact