Innhold

Kodumajas boliger er energiøkonomiske

Kravene til bygningers varmeisolerende egenskaper og energiøkonomi har de senere årene blitt betydelig strengere og vil snart bli enda strengere. Energisparing er framtidsrettet ettersom energiressursene er begrensete og energibærerne har en tendens til å bli dyrere. Derfor fremmes bruk av energisparende løsninger med flere prinsipielle politiske vedtak.

Konstruksjonene og de tekniske løsningene Kodumaja har utviklet gjør det mulig å bygge bygninger med ulikt energiforbruk, i samsvar med kundens ønsker og markedsnormer

Beregnede kostnader for en energiøkonomisk bolig Produktivitetsberegning for solvarmepaneler

For å gjøre boligene mer energiøkonomiske er både materialer,tekniske løsninger og anvendt utstyr i boligens tekniske anlegg av vesentlig betydning. For å vurdere energieffektiviteten til bygningen som helhet tas alle de ulike komponentene i betraktning, varmetap beregnes og det utformes en varmebalanse for boligen. For dette formålet bruker Kodumaja internasjonalt anerkjent spesialutviklet programvare for passivhus.

Den endelige bekreftelsen på bygningens kvalitet og energiforbruk kommer først når det arrangeres målinger i den ferdigstilte boligen.

Analyse av måleresultatene gir verdifull informasjon om energitapet i bygningen, hvor godt bygningens yttergrenser holder på varme, hvordan de tekniske anleggene fungerer og om beboernes forbruksvaner. Slik informasjon er inndata for planlegging og utføring av våre neste steg i produktutviklingen.

Måling av lufttettheten i boligen Termofotografering av del av boligen

Tilbakemelding om faktisk energiforbruk fra mange mennesker i hus bygget av Kodumaja bekrefter at våre målinger holder stikk og at konstruksjonene og de tekniske løsningene fungerer godt.

Kundene spør oss stadig oftere etter boliger som tilfredsstiller passivhusstandarden. Den første boligen som er i samsvar med denne standarden er et rekkehus med 9 leiligheter bygget i 2013 i Norge. Siden den tid har antallet passivhus produsert og bygget av Kodumaja stadig økt fra år til år og denne trenden fortsetter antagelig også i fremtiden.

 

eXact