Innhold

Samarbeidet med Kodumaja er tydelig og konkret

De viktigste kundene for Kodumaja-foretakene KM Element OÜ og Kodumajatehase AS på alle Kodumajas markeder er:

 • eiendomsutviklere
 • totalentreprenører
 • firmaer som driver med byggeprosjektledelse

I dette samarbeidet fungerer Kodumaja som en sentral underentreprenør som utfører det aller meste av alle byggearbeider over fundamentet.

 1. oppfylling av forpliktelsene som hovedentreprenør (koordinering av samarbeidet mellom alle underentreprenører, ordning av formaliteter med kommunale myndigheter, herunder innhenting av bygge- og brukstillatelse for bygningene osv);
 2. prosjektering og bygging av fundament og hovedtilslutninger enten selv eller ved bruk av andre underentreprenører (for at fundamentet og hovedtilslutningene skal passe sammen med bygningsdelen som er over fundamentet er samarbeid med Kodumaja ekstremt viktig);
 3. korrekt oppfyllelse av andre forpliktelser som kunden påtar seg gjennom kontrakten inngått med Kodumaja.

Etter avtale kan Kodumaja-foretakene ta på seg enda mer ansvar, herunder ansvaret som hovedentreprenør for bygget over fundament.

Sluttbrukerne av boligene, altså privatkunder i Norge, Danmark, Sverige og Finland, kan bli Kodumajas kunder indirekte, det vil si gjennom lokale eiendomsutviklere og totalentreprenør- og prosjektledelsesselskaper. Sluttbrukerne av boligene er direkte kunder av Kodumaja-foretakene som regel kun i Estland. For detaljer, se „For privatkunder".

Ettersom Kodumaja AS er et holdingselskap som selv ikke produserer eller bygger, inngås kontraktene med kunder om produksjon og bygging fra Kodumajas side av datterforetakene til Kodumaja AS, som står fullt ut ansvarlig for oppfylling av alle kontraktsforpliktelser.

Hvordan fungerer Kodumajas hovedprosess

Den aller viktigste prosessen ved Kodumajas husfabrikker (KM Element OÜ, Kodumajatehase AS) kaller vi for hovedprosessen. Det er prosessen der Kodumaja oppfyller kontrakten inngått med kunden i henhold til avtalt pris, kvalitet og frist.

Innputten i hovedprosessen: Kunden som ønsker å bygge.

Som utputt av hovedprosessen har vi satt oss om mål: En fornøyd kunde som anbefaler Kodumaja for sine venner og bekjente også etter utløpet av garantitiden.

Gjennom hele hovedprosessen er organiseringen av arbeidet ved Kodumaja oppbygd etter prosjektledelsesprinsippet. Hvert byggeønske fra kunde samt inngått avtale om dette behandles som et separat prosjekt, som i hovedtrekk har 3 etapper:

 1. salg - slutter ved kontraktsinngåelse med kunden
 2. kontraktsutførelse - slutter ved at en bygning utført i henhold til kontrakten overleveres kunden
 3. garantiperiode - slutter ved det tidspunkt som er avtalt i kontrakten og/eller i henhold til gjeldende lovverk.

I de ulike etappene i hovedprosessen har hvert prosjekt i Kodumaja alltid en konkret ansvarlig, som samtidig også er kundens kontaktperson. Ansvarlige i de ulike etappene i hovedprosessen er:

 1. salgsetappen - den konkrete salgssjef
 2. kontraktsutførelsesetappen - den konkrete prosjektleder (i fellesskap med den konkrete prosjektleder for prosjektering)
 3. garantiperioden - den konkrete leder for garantiservice.

For å oppnå et sluttresultat som tilfredsstiller begge partene i avtalen er det svært viktig med et velfungerende samarbeid partene imellom, overholdelse av gjensidige avtaler og tett kommunikasjon. Derfor er det også vesentlig at kunden fra sin side utnevner en ansvarlig kontraktperson, som sørger for at samarbeidet går glatt også fra kundens side og at kundens kontraktsforpliktelser også er korrekt oppfylt.

eXact