Innhold

Produksjon og kapasiteter

Kodumaja-foretakene produserer og bygger hovedsaklig leiligheter i boligblokker og rekkehus samt lignende boliger i andre bygninger. Per 31. desember 2016 har Kodumaja-foretakene totalt produsert og bygd:

leigligheter i 5-etasjers og høyere boliger
1170
leiligheter i 4-etasjers boliger
1423
leiligheter i 2 - 3-etasjers boliger
2508
leiligheter i mindre boliger 904
eneboliger og hytter
273
boenheter for beboere med spesialbehov ved omsorgsboliger 199
hotellrom i hoteller 104
romelementer til skole- og kontorbygg 102
romelementer til arbeidsrom/brakker for byggeplasser
35

Utviklingen av Kodumaja-konsernets konsoliderte omsetning og antall ansatte i Kodumajas foretak i Estland illustreres av følgende graf:

Graf over Kodumaja AS' konsoliderte omsetning og antall ansatte i Kodumajas foretak i Estland

Gjennom mer enn 20 år har Kodumaja-foretakene forevist en stabil positiv utvikling og bevist sin konsekvente evne til utvikling og konkurransekraft. De har også vist seg tilpasningsdyktige i kritiske situasjoner som for eksempel:

den lange oppstartsperioden i årene 1995 – 2001,
den globale finanskrisen 2008 – 2010

 

 

Per 01.01.2015 har Kodumaja-foretakene, deriblant KM Element OÜ og Kodumajatehase AS, en summert teknisk produksjons- og byggekapasitet på ca 79 000 m2 (brutto) boareal i året, det vil si ca 1 000 gjennomsnittsleiligheter i året. For mindre arbeidsintensive produkter er kapasitetstallene for Kodumaja-foretakene med sikkerhet vesentlig større.

KM Element OÜ
KM Element OÜ Kodumajatehase AS

Under utviklingen av produksjons- og byggekapasitet hittil har Kodumaja sikret mulighet for videre økning av produksjonskapasiteten på de nåværende fabrikktomtene med inntil ytterligere 45 % dvs opp til et nivå på ca 115 000 m2 (brutto) boareal i året. Dette tilsvarer ca 1 500 gjennomsnittsleiligheter i året.

Den egentlige veksten i produksjons- og byggekapasitet og tempoet på denne veksten er likevel først og fremst avhengig av etterspørselen i markedene og utviklingen i dyktigheten hos Kodumajas ansatte.

 

eXact