Innhold

Kodumaja-kvalitet, ledere og spesialister

Ofte vurderes kvaliteten på et byggverk etter det man kan se med det blotte øye. Visst er det viktig at siste finpussen er av høy kvalitet, men den kan likevel vise seg å være en midlertidig maskering av dårlig byggearbeid.

Kodumaja legger til grunn en betydelig dypere forståelse av byggekvalitet. Den begynner med kvaliteten på prosjekteringsarbeidene, de anvendte tekniske løsningene og materialene og selskapets gjennomtenkte og velfungerende styringssystem. Naturligvis er også kvaliteten på finishen viktig, men ifølge en dypere kvalitetsforståelse bestemmes kvaliteten for en stor del lenge før byggearbeidene i det hele tatt blir påbegynt. Vi er overbevist om at ikke engang det å ansette verdens mest profesjonelle håndverkere til å utføre byggearbeidet, kan kompensere for det som er ugjort i produktutvikling, prosjektering og ledelse og sikre at byggverket er i samsvar med gjeldende normer og standarder.

I tillegg til det foregående forstår Kodumaja også som en uadskillelig del av kvaliteten det å overholde de priser og frister som er fastsatt i kontrakten inngått med kunden, et godt fungerende samarbeid og kundeservice som innfrir kundenes økende krav. Derfor er kvalitet slik Kodumaja forstår det som et isfjell i drift på havet, der den største delen ikke er synlig for kunden. Et eksemplarisk resultat er ikke mulig uten eksemplarisk lagarbeid.

Garantien for Kodumajas kvalitet er Kodumajas ledelse.

Kodumaja AS ledes av et styre bestående av ett medlem som også er daglig leder, og som samtidig er et av medlemmene i representantskapet for datterselskapene til Kodumaja AS. Datterselskapene til Kodumaja AS ledes som regel av styrer på ett medlem som også fungerer som daglig leder. Styrene til KM Element OÜ og Kodumajatehase AS består av to medlemmer: styreleder og ett styremedlem. Kodumaja konsern ledes av Kodumajas konsernledelse som består av ledere for Kodumajas selskap.

KODUMAJA AS
Andrus Leppik
daglig leder
KM Element OÜ Kodumajatehase ASKodumaja Projekteerimise OÜ

 

           
Marti Mets Aivo Jõgiaas Andrus Leppik Alar Ilves Mihkel Uibo
styreleder styremedlem styreleder styremedlem daglig leder

For oss er det vesentlig at interessene til alle Kodumaja-foretakenes interessenter - kunder, ansatte, aksjonærer, samarbeidspartnere, samfunn og ytre miljø ivaretas på en balansert måte, og derfor legger de ansatte i Kodumaja-foretakene i sitt daglige arbeid de følgende styrende prinsipper til grunn (Kodumajas ledelsespolitikk):

  1. Vi holder våre løfter og avtaler og er åpne for samarbeid.
  2. Det er vårt mål å oppnå tilfredse kunder og et hyggelig samarbeid i alle etappene i hovedprosessen.
  3. Det er vårt mål å tilby våre produkter og tjenester med et best mulig forhold mellom pris og kvalitet.
  4. Våre byggs høye kvalitet, driftssikkerhet og energieffektivitet sikres av en systematisk kvalitetsstyring og av de anvendte materialene og moderne løsningene.
  5. Vi overholder lover, normer og standarder for produksjons- og byggevirksomheten og HMS.
  6. Ved kun å bruke miljøvennlige teknologier og godkjente materialer sikrer vi at våre bygg er miljøvennlige og ikke forurenser miljøet.
  7. Vi bryr oss om å sikre våre foretak og ansatte stabil tilgang på arbeid og vi tilbyr dem en konkurransedyktig og motiverende belønning for oppnådde mål.
  8. Vårt mål er et saklig og omsorgsfullt samarbeidsklima og et sikkert og moderne arbeidsmiljø som motiverer til samarbeid og minimerer risikoen for arbeidsulykker og yrkessykdommer.
  9. Vi utvikler og forbedrer kontinuerlig våre foretak, vår produksjon og egen konkurransekraft og effekten og funksjonen til våre styringssystemer.
  10. Vårt mål er effektive, velrenommerte og verdifulle foretak som bryr seg om sine kunder, ansatte, aksjonærer, samarbeidspartnere og sine omgivelser.

Disse prinsippene legges til grunn både i det interne samarbeidet og i samarbeidet med ulike parter utenfor Kodumaja-foretakene.

eXact