Innhold

Kodumajas markeder

Av Kodumaja-foretakenes konsoliderte omsetning utgjør eksport mer enn 90%. Våre strategiske markeder har vært og er: Norge, Sverige Finland og Estland.

I perioden fra 1996 til utgangen av 2020 har fordelingen av Kodumaja-foretakenes totale konsoliderte omsetning mellom de ulike markedene vært som følger: De siste årene har også det svenske markedet fått stadig større betydning for Kodumaja-foretakene.

 

Vi regner det samtidig som viktig at omsetningen skal være jevnere fordelt mellom våre strategiske markeder. Det betyr at vi ved å skape økt kapasitet ønsker å øke vår markedsandel på de strategiske markeder der Kodumajas virksomhet inntil nå har vært mer beskjeden. Samtidig har vi ingen planer om å redusere vår markedsandel i Norge.

 

Kodumajas virksomhet på andre markeder er i første omgang begrenset til observasjon, leting etter kontakter og informasjonsinnsamling samtforberedelser for oppstart av virksomhet, dersom det finnes muligheter for dette.

Når vi finner et egnet markedsperspektiv og en egnet samarbeidspartner med et startprosjekt er vi klare for å ta konkrete steg for å utvide vår virksomhet også til andre markeder.

Samtidig er vi interesserte i å bygge opp et varig og langsiktig samarbeid både med konkrete kunder og med salgsrepresentanter for Kodumaja for konkrete markeder i konkrete regioner. Dette er spørsmål vi alltid er åpne for å forhandle om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXact