Innhold

Kodumajas historie

ÅrViktige begivenheter og milepæler
1994
 • 19. mai ble Kodumajatehase AS stiftet - det første Kodumaja-foretaket;
1995
 • Vi fullførte byggearbeidene for klargjøring av Kodumajatehase AS' bygninger for igangsetting av produksjonen;
 • Kodumajatehase AS erverver aksjemajoriteten i AS Tartu Maja (Tartu-basert produsent av betong og betongelementer);
 • Kodumajatehase AS' forretningsdrift er utelukkende innrettet på produksjon og bygging av eneboliger for det estiske markedet;
 • Kodumajatehase AS selger, produserer og bygger sitt første bolighus, boligen blir montert på fundament den 6. november (Koduamajas fødselsdag);
1996
 • Kodumajatehase AS har problemer med å få nye ordrer på hjemmemarkedet, ledelsen begynner å se seg om etter muligheter for salg av produksjonen på eksportmarkeder. Det lykkes å selge flere flatelementsett til Tyskland, Frankrike og Spania;
1997

 • Problemene med nye bestillinger fortsetter, eierne vurderer om det er hensiktsmessig å fortsette driften i Kodumajatehase AS;
 • Kodumajatehase AS selger sin aksjepost i AS Tartu Maja (ca 55%) og nedbetaler alle banklån som ble tatt opp i forbindelse med forberedelsene til produksjon;
 • Styret i Kodumajatehase AS inngår sin første kontrakt om produksjon og bygging av en boligblokk til Norge, den første kontrakten på produksjon og bygging av en boligblokk overhodet. Det 3-etasjers boligkomplekset monteres på fundament i Norge (Bodø, november 1997). Samtidig får selskapet sine første erfaringer med virksomhet i det harde norske klimaet;
1998 - 2000

 • Det foregår aktiv markedsføringsvirksomhet for å øke salgskvantumet til det norske markedet. Omsetningen i denne perioden tyder på at Kodumajatehase AS i denne perioden gjennomgikk sin "prøvetid" på det norske markedet;
 • 1998 gjør Kodumajatehase AS et forsøk på å komme inn på det finske markedet - de første privatboligene bygges i Finland;
 • 1999 i november oppfører Kodumajatehase AS sitt første 4-etasjers boligkompleks med automatisk brannslukningsanlegg, som samtidig var det første 4-etasjers bolighuset av tre i Norge overhodet;
2001
 • "Gjennombruddet" på det norske markedet, sterk vekst i omsetning i Norge begynner;
 • Kodumajatehase AS gjør sitt "første forsøk" på å komme inn på det svenske markedet, de første privatboligene blir bygd i Sverige;
2002
 • Kodumajatehase AS påbegynner byggearbeidene for økning av fabrikkens produksjonskapasitet, og med sikte på ytterligere økning av produksjonskapasiteten overtar Kodumajatehase AS en konkurrerende småbedrift i Valga (OÜ Kevestom);
 • Kodumajatehase AS legger fram et dokument med detaljert utviklingsvisjon og strategiske mål for 5 år. Dette blir til et dokument som regelmessig gjennomgås og fornyes av styret og eierne, og som kan regnes som en avtale mellom styret og eierne om utviklingen av Kodumaja;
2003

 • Byggearbeidene for økning av produksjonskapasiteten ved Kodumajatehase AS fullføres, ny produksjonslogistikk implementeres i fabrikken;
 • Kodumajatehase AS sin første 5-etasjers boligblokk, som er det første 5-etasjers bolighuset med trekonstruksjon i Norge og inntil den tid ett av de få vellykkede forsøk i Europa på bygging av 5-etasjers bolighus med trekonstruksjon;
 • Med sikte på å utvide sin virksomhet på det estiske markedet stifter Kodumajatehase AS et datterselskap som driver med eiendomsutvikling (Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ). Målmarkedet for datterselskapets virksomhet blir Estland og oppstartsprosjektet et boligfelt i Ülenurme (Tartumaa fylke);
2004
 • Kodumajatehase AS gjør vedtak om ytterligere økning av Kodumajas produksjonskapasitet. Styret igangsetter leting etter egnet byggetomt for en ny fabrikk;
2005

 • Egnet tomt for ny fabrikk blir funnet og kjøpt, og prosjekteringen av fabrikken igangsettes;
 • Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ igangsetter et uviklingsprosjekt for boligblokker i Tartu (Jaamamõisa). Kodumaja-foretakene bygger sin første boligblokk i Estland;
2006
 • I april igangsettes byggingen av ny fabrikk;
 • Eierne og styret i foretaket vedtar på slutten av året å starte forberedelsene for virksomhet og pilotprosjekt for produksjon i Russland;
 • Kodumajatehase AS' styringssystem (herunder kvalitetsstyringssystemet) blir godkjent i samsvar med den internasjonale standarden ISO 9001:2000, og dette blir det også utstedt et sertifikat om;
2007

 • Kodumajatehase AS får tildelt Teknisk godkjenning (NBI Technical Approval) fra det norske byggforskningsinstituttet (NBI Sintef Byggforsk);
 • Det stiftes et nytt selskap (KM Element OÜ) som begynner å forberede oppstart av drift i fabrikken under bygging. Kodumaja-gruppen restruktureres, og som resultat av dette oppstår Kodumaja-konsernet;
 • Kodumaja kommer inn på det danske markedet. Kodumajatehase AS bygger sine første 37 leiligheter i København;
 • Kodumaja AS igangsetter forberedelser for korrigering av Kodumajas markedsstrategi med utgangspunkt i de nye strategiske målene, den nye konsernstrukturen og den nyskapte produksjonskapasiteten;
2008

 • KM Element OÜ starter opp produksjon i Kodumaja AS' nye fabrikk og sikrer Kodumajas posisjon på det danske markedet, ved i løpet av et år å bygge ca 140 leiligheter i København og nærmeste omegn;
 • Norsk byggforskningsinstitutts (NBI Sintef Byggforsk) NBI Teknisk godkjenning (NBI Technical Approval), blir utstedt til Kodumaja AS. Samtidig får Kodumaja AS utstedt Europeisk teknisk godkjenning (European Technical Approval); Konstruksjonsløsningene i Kodumajas produkter får utstedt en Teknisk godkjenning fra Russlands statlige vitenskapelige brannforskningsinstitutt:
 • Den internasjonale finanskrisen begynner. Kodumaja AS-foretakene gjennomfører et dyptgripende program for å tilpasse seg verdensøkonomien og de økonomiske nedgangstidene på Kodumajas markeder;
2009
 • Som et resultat av finanskrisen reduseres ordrevolumene nesten 5 ganger. Situasjonen viser seg ekstraordinært kritisk også med hensyn til det faktum at Kodumaja nettopp har gjennomført store investeringer og satt i gang produksjon ved sin nye fabrikk;
 • Kodumaja-foretakenes tilpasning til den globale økonomiske situasjonen og den økonomiske nedgangen på Kodumajas markeder fortsetter. Samtidig gjennomføres det i Kodumaja-foretakene et intensivt og omfattende program for økning av konkurranseevnen og driftseffektiviteten i en ny og endret markedssituasjon.
2010
 • Kodumaja-foretakene kommer sterkere enn noensinne ut av den globale finanskrisen. Produksjonskvanta og omsetning er i ferd med å nå nivået fra før krisen;
 • Større kompleksitet i Kodumajas typiske leveranser, framskritt i produktutviklingen og større effektivitet i organiseringen av arbeidet øker Kodumaja-foretakenes konsoliderte årsomsetning per ansatt fra 1 mill EEK/ansatt og opp til 1,5 mill EEK/ansatt, dvs. ca 1,5 ganger;
 • Kodumaja-foretakene inngikk kontrakt om bygging av omsorgshjem for personer med fysiske og psykiske funksjonshemninger i regi av anbudskonkurranse gjennomført av Københavns kommune (totalt kontraktsbeløp 215 mill EEK, dvs 13,74 mill EUR). Med dette har Kodumaja vesentlig utvidet sin virksomhet i Danmark og samtidig utvidet sitt produktsortiment ved å komme inn på markedet for bygging av omsorgshjem tilpasset spesielle behov.
2011
 • Kodumaja-foretakene oppnår den største konsoliderte omsetningen noensinne, 33,46 millioner euro, tilsvarende 523,5 millioner estiske kroner;
 • Overlevering til kunden av Kodumajas første byggverk bygd og innredet til pleiehjem. Pleiehjemmet er bygd i København (Danmark) og planlagt som et hjem for personer med fysiske og psykiske funksjonshemninger;
 • Ferdigstilling av Kodumajas første jordskjelvsikre (med styrke inntil 5) boligblokk (5 etasjer) i Oslo sentrum, også vinner av konkurransen "Årets fabrikkhus 2011" utlyst av Estisk trehusforbund;
 • Kodumaja AS hedres som Tartu fylkes beste foretak og som den største skaperen av arbeidsplasser i Tartu by (ut fra 2010-resultater).
2012
 • Kodumaja-foretakene oppnår den største konsoliderte omsetningen noensinne, og passerer 40 millioner euro (40,664 MEUR;
 • Kodumaja-foretakenes, KM Element OÜs og Kodumajatehase AS', styringssystemer for arbeidsmiljø- og miljøstyring anerkjennes i henhold til internasjonale standarder, og får utstedt følgende sertifikater:
  • styringssystem for arbeidsmiljø - samsvar med standarden OHSAS 18001:2007
  • miljøstyringssystem - samsvar med standarden ISO 14001:2004;
 • Kodumaja-foretakene bygger det første rekkehuset som svarer til den norske standarden for passivhus.
2013
 • Kodumaja-foretakene oppnår den største konsoliderte omsetningen noensinne, som overstiger 50 millioner euro;
 • Styret i Kodumaja AS gjennomfører fellesvedtaket tatt av aksjonærene og styret om avvikling av virksomheten i Russland og selger sine interesser i selskap med virksomhet i Russland;
 • Kodumajas boligprosjekt, som i 2011 vant tittelen „Årets fabrikkhus 2011" i konkurransen gjennomført av Estlands trehusforbund, ble nominert til Norges beste byggverk, der prosjektet ble kåret til Norges beste boligprosjekt 2013;
 • Kodumaja-foretakenes gjentatte forsøk på å komme seg inn på det svenske markedet oppnår betydelig suksess. Det inngås kontrakt om oppføring av en ca 4 500 m2 stor omsorgsbolig med 54 leiligheter i Norrtälje og utføringen av kontrakten påbegynnes.
 • Etter en pause i tiden omkring finanskrisen (ca. 5 år) gjenopptar Kodumaja eiendomsutviklingsselskapet Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ, med det nye boligutviklingsprosjektet „Solsikken" (Tartu).
 • Kodumaja AS ble hedret med tittelen Tartu fylkes mest framgangsrike foretak 2012 i TOP-konkurransen arrangert av den estiske næringslivsavisen Äripäev;

2014
 • Et foretak i Kodumaja-konsernet, Kodumajatehase AS, inngår kontrakt om oppføring av verdens høyeste bolighus av tre i Bergen, Norge. Boligblokken har 14 etasjer, 62 leiligheter, gymsal, takterrasser osv. Den planlagte høyden på bygningen er inntil ca 55 m.

  Dette dreier seg om et eksepsjonelt prosjekt som får svært stor oppmerksomhet både i Norge og i en bredere sammenheng. 

  Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2015 og har stor betydning for styrkingen av Kodumajas varemerke og renommé.

 • Kodumaja AS ble for andre år på rad hedret med tittelen Tartu fylkes mest framgangsrike foretak 2013 i TOP-konkurransen arrangert av næringslivsavisen Äripäev, og fikk samtidig andreplass i TOP-rangeringen av Estlands byggeforetak;
 • Kodumajas utvikling på det svenske markedet er positiv og lovende. Kodumajas første omsorgsbolig for eldre ferdigstilles i Norrtälje i Sverige.

 • Høsten samme år lykkes det å inngå kontrakt om en ny omsorgsbolig i Sverige - denne gangen i Handen, også denne med 54 leiligheter.  De nevnte prosjektene har vekket interesse for Kodumaja hos mange nye potensielle kunder og takket være det har antallet prisforespørsler i Sverige økt betraktelig.
2015
 • Kodumaja AS hedres med titlene Årets bedrift og Årets eksportør. Årets bedrift ble valgt blant de beste i Enterprise Estonias (EAS) næringslivspris og Estlands handels- og industrikammers og Arbeidsgiverforbunds Konkurransekraftliste. • Vi fullfører et pleiehjem i Handen, Sverige. Andelen prosjekter i Sverige har vokst vesentlig blant Kodumajas potensielle ordrer;

2016
 • Koduamajatehase AS iverksetter investeringer i oppgradering, oppussing og delvis utviding av oppholdsrom for ansatte, produksjonsarealer og kontorlokaler, med hensyn til Kodumaja-konsernets videre utviklingsplaner;

 • Kodumajatehase AS fullfører verdens høyeste bolighus av tre i Bergen, Norge. Boligblokken har 14 etasjer, 62 leiligheter, gymsal, takterrasser osv. Høyden på bygningen er 52,8 m.

  Dette er et eksepsjonelt prosjekt som har fått svært stor internasjonal oppmerksomhet.
 eXact