Innhold

Kodumaja-gruppen

Kodumaja AS knytter sammen en gruppe av foretak som, på en eller annen måte, er direkte tilknyttet prosjektering, produksjon, bygging og salg av boliger.

Kodumaja-foretakenes misjon er: Å skape et brukervennlig livsmiljø ved hjelp av byggeprodukter og -tjenester av høy kvalitet.

Særtrekk ved Kodumaja-foretakene er: Spesialisering innenfor bygging av boliger av fabrikkproduserte moduler, ved å tilby kundene større fleksibilitet ved prosjektgjennomføring med hensyn til kundens ønsker og krav.

Hovedvirksomheten for alle Kodumaja-foretakene er: Prosjektering og bygging av (tre)reisverkhus av fabrikkproduserte moduler.

KM-foretakenes hovedvirksomhet er i hovedsak innrettet på eksportmarkedene.

Kodumaja-foretakene er selvstendige juridiske personer som står fullt ut ansvarlig for de kontrakter de har inngått og de forpliktelser de har påtatt seg. Karakteristisk for alle Kodumaja-foretakene er tett samarbeid og god lagånd, sterk spesialisering innenfor hver sine felter og en felles ambisjon -

å gjøre Kodumaja ledende i Europa innenfor sin bransje.

 

eXact