Innhold

Sertifiserte løsninger og teknologi

Som resultat av en strategisk og innovativ produktutvikling har Kodumaja utarbeidet og tatt i bruk tekniske løsninger, detaljer og konstruksjoner samt teknikker ved utføring av arbeidet, som svarer til de byggenormene og -standardene som gjelder på våre markeder.

Alt arbeid i forbindelse med prosjektering, produksjon og bygging utføres ved Kodumaja av sakkyndige ansatte, erfarne spesialister og under tilsyn og oppfølging av lederne. Ved behov involverer vi "lokale" prosjekteringsforetak som opererer på våre markeder. Kvalitetsstyring og -sikring ved utføring er bygd opp i samsvar med kravene i ISO 9001:2015-standarden.

Det foregående dokumenteres ved at vårt system for produkt- og produksjonskontroll samt kontroll og kvalitetssikring av byggeprosessen har fått utstedt følgende fra Norges byggforskningsinstitutt (SINTEF Byggforsk):

Euroopa Tehniline Heakskiit nr. ETA-08/1178  NBI Tehniline Heakskiit  nr. 2485
Europeisk teknisk godkjenning nr. ETA-08/0178 NBI Teknisk godkjenning nr. 2485

og også sertifikater utstedt av Bureau Veritas Certification som bekrefter at oppbygningen og implementeringen av styringssystemene ved foretakene (herunder kvalitetsstyringssystemet) svarer til ISO 9001:2008-standarden. Se detaljer, se:Kvalitetssikring.

Det er viktig å få med at de sertifiserte løsningene også omfatter de tekniske og teknologiske løsningene for utføring av våtrommene (baderom m.m).

Utstederne av de tekniske godkjenningene og sertifikatene gjennomfører regelmessige og uavhengige revisjoner av Kodumaja-foretakene for å forsikre seg om at de nødvendige vilkårene for gyldigheten av de tekniske godkjenningene og sertifikatene alltid er oppfylt.

Garantier

Kodumaja gir garanti på boliger vi produserer og bygger i henhold til gjeldende lovverk i det konkrete landet og avtaler med våre kunder.

Dersom ikke annet er avtalt, vil Kodumaja som hovedregel utføre garantiinspeksjonen av byggearbeidene etter ca 12 måneder fra overleveringen til kunde. Mangler avdekket under inspeksjonen som hører inn under Kodumajas ansvarsområde, vil Kodumaja utbedre for egen regning i løpet av en avtalt frist.

 

eXact