Innhold

Særegenheter ved Kodumaja

Alle foretak, produkter og tjenester har ved siden av sine fordeler også en rekke særegenheter som fra tid til annen blir regnet som ulemper. Vanligvis blir disse særegenhetene oppfattet som ulemper når det ikke er nok bevissthet omkring dem. Ved grundigere undersøkelser kan det vise seg at de særegenhetene som regnes som ulemper egentlig kan være en viss type fordeler.

I samarbeid med våre kunder har vi som slike særegenheter fått angitt følgende:

 1. Visse begrensninger ved den arkitektoniske planleggingen av boligene. Arkitektene må være godt nok orientert om teknologien ved bygging av moduler og kunne å "tenke i moduler" når de prosjekterer en ny bolig.

  Positiv forståelse av særegenheten: En god arkitekt ser det som viktig å være oppdatert på alle byggemåter og -teknologier. Bygging med fabrikkproduserte moduler er en av de mest effektive og perspektivrike byggemåtene. Hvorfor skulle denne byggemåten fortjene mindre oppmerksomhet - særlig når det er så mange fordeler ved den.


 2. I forbindelse med en relativt rask produksjons- og byggeprosess er det vesentlig at størstedelen av de viktige avgjørelsene knyttet til det kommende hjemmet må tas før produksjons- og byggeprosessen for boligen begynner. Mange senere endringer kan medføre vesentlige tilleggskostnader. Samtidig er en slik avgjørelsesmåte ofte vanskelig og uvant for kunden.

  Positiv forståelse av særegenheten: Det er menneskelig og behagelig å utsette avgjørelser, men en gang må de likevel tas. Det virkelige liv har gang på gang bevist at jo tidligere du begynner å tenke gjennom og planlegge detaljene for et kommende hjem, og jo grundigere du gjør det, desto bedre blir også sluttresultatet. Ofte er det slik at den ideelle helhetsløsningen for ditt hjem først blir klar når du begynner å tenke ut detaljene. Hvorfor la en slik mulighet gå fra deg? Vi er alltid rede til å hjelpe deg.


 3. Transportrestriksjoner og dyrere transport, ettersom moduler generelt er bred og lang last og siden transport av moduler generelt innebærer å frakte "luft".

  Positiv forståelse av særegenheten: Samtidig innebærer bygging med moduler at nettopp alle de fordelene gjør seg gjeldende som er grundig beskrevet i underkapitlet „Fordeler med Kodumaja". For å oppnå minimal effekt av transportkostnadene på sluttprisen, er det imidlertid vesentlig at Kodumaja og kunden samarbeider for å:

  • finne løsninger som gjør det mulig å maksimere ferdigstillelsesgraden av modulene på fabrikk
  • sørge for at størrelsen på bestillingen er stor nok, noe som muliggjør bruk av de mest effektive transportmidlene

 4. Det finnes kunder i markedene som er skeptisk til bærekonstruksjoner av tre.

  Positiv forståelse av særegenheten: Samtidig har trevirke mange vesentlige fortrinn sammenlignet med andre byggematerialer. Tre:

  • er en miljøvennlig og fornybar ressurs
  • gjør det med relativt lite materialbruk mulig å oppnå slanke, men svært funksjonssikre konstruksjoner, som samtidig har langt mer effektive isolasjonsegenskaper enn andre typer like slanke konstruksjoner.

  Hva angår brannmotstanden i trekonstruksjoner, som hos mange er grunnen til en ubegrunnet stor skepsis, vet alle gode byggingeniører at en trekonstruksjon ved brann er mer pålitelig enn f.eks en metallkonstruksjon, og at tre kan brukes for å verne metallkonstruksjoner mot brann. Kodumajas konstruksjoner tilfredsstiller alle de krav til brannmotstand som er etablert gjennom byggenormer og standarder på våre markeder. Se detaljer: Konstruksjonenes brannsikkerhet og brannrisikoanalyse for bygningen.


 5. Et noe større materialforbruk, ettersom moduler trenger en sterkere konstruksjon i forbindelse med transport og gjentatte løfteoperasjoner.

  Positiv forståelse av særegenheten: En bolig eller leilighet er for alle en stor investering, og vi ønsker at den skal være funksjonssikker, vare lenge og ikke falle raskt i verdi.

  Folk har ofte en tendens til å undervurdere viktigheten av motstandsdyktigheten i boligens konstruksjoner, foretrekker dermed å ikke foreta en litt større engangsinvestering ved anskaffelse av nytt hjem, og angrer senere på dette når det ikke lenger er mulig å rette opp feilen. Et praktisk bevis på påliteligheten til Kodumajas konstruksjoner er deres motstandsdyktighet, til tross for at konstruksjonene blir løftet gjentatte ganger og transportert over lange avstander.

  Et noe større materialforbruk i boligkomplekser er også knyttet til målet om å oppnå gode lydisolerende egenskaper i konstruksjonene, både i forhold til leilighetene under, over og ved siden.

eXact