Innhold

Produksjonsprosessen på fabrikken og transporten

 • Utsikt over et av Kodumajas materiallager. Her begynner prosessen på fabrikk.

 • Alle materialene lagres på en måte som ikke er avhengig av værforholdene.

 • Utsikt over et av Kodumajas hovedlager for trematerialer.

 • Kodumajas materiallagere har en grunnflate som er beregnet med god margin, slik at de tilfredsstiller våre behov også ved betraktelig større produksjon enn Kodumaja-selskapene noen gang tidligere har hatt.

 • Produksjonsprosessen begynner med kutting og skjæring av trematerialene i henhold til spesifikasjonene.

 • Veggelementene er klare og venter på å bli satt sammen til moduler.

 • Avdelingen for produksjon av flate elementer ved Kodumajas nye fabrikk.

 • Himlingselementene venter på å bli satt sammen til moduler. I bakgrunnen vises produksjonslinjen for gulvelementer.

 • Produksjon av gulvelementer.

 • Sammensetting av moduler.

 • Sammensetting av en stor modul.

 • Nå er det mulig å påbegynne montering av lysåpninger, fortsette utføringen av rørlegging og elektrisk samt innendørs finish.

 • Moduler på produksjonslinjen.

 • Moduler på produksjonslinjen.

 • Isolering av romelementene er et enkelt, men ekstremt ansvarsfullt arbeid.

 • Informasjon beregnet på ansatte og arbeidsformenn er alltid for hånden.

 • En fleksibel produksjonsprosess gjør det mulig å påbegynne monteringen av vindsperre også før de ytre lysåpningene er på plass.

 • Konstruksjonen er lukket. Nå kan vi begynne å utføre den ytre finishen.

 • Samtidig fortsetter utføringen av finishen inne i modulene.

 • Flatene er gjort klar for utføring av den endelige finpussen innendørs.

 • Membranen i gulvet er ferdig. Nå er det klart for flislegging.

 • Samtidig fortsetter utføring av innendørs finish i oppholdsrommene.

 • Avslutningen av innendørs finish og forberedelser for montering av kjøkken.

 • Samtidig er flisleggingen i gang i våtrommene.

 • Veggflisene er på plass på baderommet. Fremdeles gjenstår flislegging av gulvet, fuging, silikon i hjørnene og vask av flisene.

 • Samtidig er monteringen av kjøkken i gang inne i oppholdsrommene.

 • Ferdig modul med finish og innredning er klar for transport til lagerplassen for ferdig produksjon.

 • En klargjort og pakket modul fraktes ut fra fabrikken for å gi rom for oppføring av nye moduler.

 • Moduler på lagerplassen for ferdig produksjon venter på transport.

 • Biltransport av modulene til byggeplass eller havn.

 • Modulene står på kaia og venter på at skipet skal anløpe.

 • Skipet har kommet. Vi begynner å laste.

 • Lasterommet begynner å bli fullt.

 • Kodumajas moduler kan også fraktes på dekk.

 • …. til og med i to lag. Nå kan kapteinen stikke ut kursen for for eksempel Norge eller Danmark eller Sverige …

eXact