Innhold

Forberedelse av byggeplassen

 • Byggeplassen er klargjort for bygging av fundamenter.

 • Bruk av systemforskaling ved bygging av fundament for en enebolig.

 • Bygging av støttemur og fundament med flere nivåer.

 • På grunnmuren av betong festes en dypimpregnert sville av tre. Etter dette er fundamentet klartgjort for montering av boligen.

 • Grunnmuren er nesten klar for montering av boligen. Det eneste som mangler er fuktisolasjonen.

 • For et fundament med flere nivåer er det for å oppnå en planhet i samsvar med kravene og den riktige forskjellen mellom høydene noen ganger nødvendig å støpe et avrettingslag på en del av fundamentet.

 • Fundament for en boligblokk, med flereetasjers parkeringshus under boligene.

 • Fundament for en boligblokk, med flereetasjers parkeringshus under boligene.

 • Fundamentet for rekkehuset er nesten klart for montering av modulene.

 • Fundamentet for tomannsboligen er nesten klart for montering av modulene.

 • Fundamentet for eneboligen er nesten klart for montering av modulene.

 • Fundamentet for rekkehuset er nesten klart for montering av modulene.

 • Et komplisert fundament med trappetårn er klargjort for montering av modulene.

eXact