Innhold

Byggeprosessen på byggeplass

 • Skipet ankommer Norge, der værforholdene ikke nødvendigvis er de behageligste.

 • Modulene losses som regel fra skipet direkte over på transportbilene og fraktes til byggeplassen.

 • På byggeplassen løftes modulene som regel direkte over på fundamentet fra transportbilen.

 • Boligen monteres som regel "rett fra bil". Derfor er det særlig viktig at både lossingen i havna, transporten av modulene til byggeplass, og arbeidet til Kodumajas mannskap, kranførere og stillasmontører på byggeplassen er godt planlagt og synkronisert.

 • Dersom dette lagarbeidet fungerer godt, reises store boligkomplekser med en imponerende fart.

 • Det er heller ikke noe i veien for å bygge et fleretasjes bolighus for eksempel over en fjord.

 • Modulene er montert. Dermed er det klart for utføring av skjøtene mellom modulene og innendørs finish.

 • Samtidig kan utføringen av skjøtene mellom modulene på den ytre fasaden begynne.

 • Balkong- og svalgangselementer monteres når skjøtene på den ytre fasaden er utført.

 • Bygging av balkonger på bolighuset.

 • Den ytre fasaden på bolighuset begynner å ta form. Samtidig er utføringen av innendørs arbeider i alle oppholdsrom i ferd med å bli avsluttet. Nå er det ikke langt igjen før byggverket kan overleveres kunden.

eXact