Innhold

Sertifiserte styringssystemer

Kodumaja-foretakene har satt seg som mål å samtidig oppnå 2 vesentlige mål:

 1. med høy kvalitet å oppfylle kontrakten inngått med kunden samtidig som kunden får service på høyt nivå
 2. å sikre at foretakene ved utføring av kontrakten inngått med kunden fungerer effektivt og lønnsømt

For å oppnå disse målene er det i Kodumaja- foretakene utarbeidet og implementert styringssystemer i samsvar med internasjonalt anerkjente regler og styringsprinsipper.

Et bevis på dette har det internasjonale sertifiseringsbyrået Bureau Veritas Certification utstedt Kodumaja-foretakene sertifikater som beviser at styringssystemene (herunder kvalitetsstyringssystemet) svarer til standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.


I prosjekterings-, produksjons- og byggeetappen hos Kodumaja-foretakene fungerer en systematisk og dokumentert kvalitetskontroll. Dette innebærer at:

 • utføringen av kritiske arbeidsoperasjoner utføres av ansvarlige ansatte som på spesielle kontrollskjemaer signerer for at de aksepterer kvaliteten på utføringen av disse arbeidene;
 • det tas digitale fotografier av utføringen på det vesentlige skjulte arbeidet, og disse vedlegges kvalitetskontrollskjemaene;
 • tekniske anlegg testes etter montering, og protokoller med testresultatene vedlegges kvalitetskontrollskjemaene;
 • all dokumentasjon på gjennomføringen av kvalitetskontroll av alle etapper i prosjektering, produksjon og bygging oppbevares i Kodumajas dokumentasjonsarkiv i minst 15 år.

Videre sikrer det fungerende styringssystemet ved Kodumaja-foretakene at lederne er systematisk involvert i alle de styringsområder som er vesentlig for:

 • kontinuerlig forbedring av produksjon, tjenester og styringssystemer
 • foregriping av resultatene av arbeid av dårlig kvalitet og andre avvik
 • sikring av foretakets målrettede og kontinuerlige utvikling og konkurranseevne.

I tillegg til de generelle prinsippene og kvalitetsstyringsprinsippene i ISO 9001:2015-standarden fungerer også de følgende systemene i Kodumaja-foretakene i henhold til internasjonale krav:

 • styringssystem for sikkerhets- og helsevurdering av arbeidsmiljø - etter standarden ISO 45001:2018;
 • miljøstyringssystem - etter standarden ISO 14001:2015.

Kodumaja-fortakene ledes av grundig dedikerte og erfarne ledere. Vi verdsetter samarbeid og bygger på prinsippet om at det nettopp er kvaliteten på ledelsen som er garantien for alle andre kvaliteter.

På samme måte som for de Tekniske godkjenningene knyttet til produksjonen, gjelder det også for de sertifiserte styringssystemene at utstederne av sertifikatene gjennomfører regelmessige og uavhengige revisjoner for å forsikre seg om at de nødvendige vilkårene for gyldigheten av sertifikatene alltid er oppfylt.

 

eXact