Innhold

Fordeler ved Kodumaja

Tilbakemelding fra kunder har bekreftet at de foretrekker Kodumaja først og fremst fordi:

 • seriøse profesjonelle på sitt felt, med respekt for avtaler,
 • mer fleksible enn hovedkonkurrentene i å ta hensyn til sine kunders og deres arkitekters ønsker og krav,
 • i stand til å tilby avtaler med fast pris og framdriftsplan,
 • i stand til å tilby konkurransedyktig forhold mellom pris og kvalitet.

Alt dette kan vi tilby fordi Kodumaja:

 1. har gode produksjonsvilkår som muliggjør et sluttresultat av god kvalitet til lavere kostnad
  • arbeidet utføres på fabrikk og uavhengig av værforhold
  • fabrikkproduksjon muliggjør kvalitetskontroll- og ledelse på høyt nivå og
  • produksjonsprosessen på fabrikken er effektiv og lett å kontrollere

 2. en effektiv produksjonsmåte og teknologi muliggjør kortere byggetid og lavere kostnader
  • utføring av arbeid etter produksjonslinjeprinsippet gjør det mulig å involvere mye arbeidskraft samtidig
  • produksjon av modulene på fabrikk utført parallelt med bygging av fundamenter og traseer på byggeplassen forkorter byggeperioden og minimerer de generelle kostnadene
  • den høye ferdighetsgraden på modulene som går ut fra fabrikken reduserer arbeidsmengden og sparer tid og penger på byggeplassen

 3. har gjennom lang tid konsentrert seg om å utvikle fleksibiliteten, med sikte på å ta hensyn til kundens ønsker og krav og å gjennomføre prosjekter som ikke er typeprosjekter
  • lang erfaring med utvikling av kundeorientert fleksibilitet, spesialisering og stor erfaring innenfor sitt virksomhetsområde
  • mer erfaring enn konkurrentene ved produksjon av store moduler og prosjektering og bygging av blokker på mer enn 3 etasjer av fabrikkproduserte moduler
  • tilbud om en bredt anlagt totalleveranse som gjør det mulig for kunden å løse mange problemer på en gang og gjennom en leverandør - Kodumaja

 4. De gjennomtenkte, testede og godkjente konstruksjons- og tekniske løsningene, materialene og Kodumaja-foretakenes kvalitetsstyringssystem oppfyller de normene og -standardene som gjelder på våre markeder. Kodumaja:
  • bruker i produksjon og bygging kun høykvalitets og miljøvennlige materialer fra omhyggelig valgte leverandører, og viktige detaljer, konstruksjoner og tekniske løsninger er kontrollert og testet
  • har et sertifisert styringssystem i henhold til den internasjonale standarden ISO 9001:2008 som bidrar til å oppfylle avtalen inngått med kunden med høy kvalitet og oppnå kundetilfredshet

Alle bedrifters konkurransefortrinn forandrer seg over tid. De nåværende fortrinnene kan bli borte, ettersom konkurrentene kan overta mye av dem, og nye må oppstå gjennom at Kodumaja legger stor vekt på å være i konstant utvikling både innenfor ledelse og produktutvikling.

Kodumajas ledere har funnet at på lang sikt er dette det eneste konkurransefortrinnet det er vanskelig å etterape - vi er raskere enn våre konkurrenter til å lære og utvikle oss.

eXact