Innhold

Fagkunnskaper og kompetanse

Vi forstår at det ikke er mulig å drive virksomhet i markeder med så lange byggetradisjoner og høye krav som Kodumajas markeder uten å ha ledere og spesialister med fagkunnskaper, nødvendig kompetanse og erfaring. I Kodumaja-foretakene finnes det slike ledere og spesialister.

Bevis på dette er Kodumajas prestasjoner hittil samt de sentrale godkjenninger tildelt Kodumaja-foretakene fra det norske Direktoratet for byggkvalitet.

KM Element OÜ Sentral godkjenning Kodumajatehase AS Sentral godkjenning

Videre er det også utstedet sertifikater og tekniske godkjenninger til Kodumaja-foretakene, som beviser:

Ettersom Kodumajas kunder er profesjonelle innenfor byggebransjen i Norden, kan vi legge deres erfaringer og praksis gjennom flere tiår til våre egne erfaringer.

 

 

eXact