Sisällysluettelo

Kodumajan strateginen prioriteetti

Ymmärrämme, että uuden kodin rakentaminen tai hankkiminen on suuri investointi. Sen vuoksi jokaiselle uuden kodin hankkijalle on tärkeää, että hänen kodillaan olisi markkinoiden paras hinta-laatusuhde. Voimassa olevien rakentamismääräysten ja standardien noudattaminen on vähimmäisvaatimus, joka tulee täyttää. Parhaiden rakentajien tulisi kuitenkin tarjota asiakkailleen enemmän.

Kodumaja ei salaa sitä, että se on asettanut tavoitteekseen nousta alansa johtajaksi Euroopassa. Tätä tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa korostamatta innovatiivista ja strategista tuotekehittelyä. Juuri sellaisen kehitystyön tuloksena kehitetyt ja testatut parhaat ratkaisut otetaan käyttöön asiakkaiden tilaamia rakennuksia suunniteltaessa, valmistettaessa ja rakennettaessa.

Strategiseen tuotekehittelyyn liittyvät asiat pohtii ja niitä koskevat päätökset tekee Kodumajan kehitysryhmä, johon kuuluvat Kodumajan yritysten ammattitaitoisimmat ja kokeneimmat päälliköt ja asiantuntijat. Tarpeen mukaan osallistetaan myös parhaita asiantuntijoita yrityksen ulkopuolelta. Kehitysryhmän toimintaa ohjaa ja koordinoi Kodumajan tuotteiden ja palvelujen kehityspäällikkö.

Kodumajan strateginen tuotekehittely käsittää kaikki rakentamisen alat, jotka ovat Kodumajalle tärkeitä. Kuitenkin erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin aloihin:

Norjan rakentamisen tutkimuslaitos (SINTEF Byggforsk) on tarkastanut Kodumajan yritysten kehittämille rakenteille ja teknisille ratkaisuille suoritettujen staattisten, palonkestävyys-, ääneneristävyys- ja energiatehokkuustestien ja laskelmien tulokset sekä myöntänyt Kodumajalle niitä koskevat tekniset hyväksynnät.

eXact