Sisällysluettelo

Kodumajan rakenteet eivät pala

Puurunkotaloista puhuttaessa nousee usein esiin kysymys niiden palo-ominaisuuksista. Koska puu on palavaa materiaalia, usein oletetaan virheellisesti, että puurunkotalot ovat herkkiä palamaan. Käytäntö ja palokokeet osoittavat kuitenkin täysin päinvastaista. Toisin kuin esimerkiksi metallirakenteet, puiset kantavat rakenteet säilyttävät kantavuutensa huomattavan pitkään myös silloin, kun ne ovat suoraan kosketuksissa tulen kanssa. Metallirakenteet sitä vastoin menettävät kantavuutensa aika pian. Se on myös syy siihen, miksi metallirakenteita voidaan suojata palolta puulla.

Eri maiden rakentamismääräyksissä luokitellaan rakennuksia palonkestävyyden mukaan riippuen rakennustyypistä ja kerrosten määrästä. Vaatimukset vaihtelevat maittain, joten on mahdollista, että ratkaisua, joka sopii hyvin yhteen maahan, ei välttämättä hyväksytä toisessa maassa. Rakennusten palo-osastoille ja rakennusten eri pinnoille on määritelty niiden lyhyin palonkestävyysaika. Jotta saadaan tietoa rakennuksen vaipan kestävyydestä tulipalon syttyessä, tulee tehdä asianmukaiset laskelmat ja suorittaa rakenteiden kokeet.

Kodumaja on tarkastanut rakenteidensa palonkestävyyttä sekä laskelmin että kokein. Tarkastuksiin on osallistettu ruotsalaisia, norjalaisia ja virolaisia asiantuntijoita. Kodumaja on tehnyt hyvää yhteistyötä Ruotsin puutekniikan tutkimuslaitoksen (SP Trätek) ja Norjan rakentamisen tutkimuslaitoksen (SINTEF Byggforsk) kanssa.

Euroluokitellut palokokeet on suoritettu kansainvälisen standardin ehdot täyttävissä akkreditoiduissa koelaboratorioissa. Kaikki tähän mennessä suoritetut testit ovat vahvistaneet Kodumajan laskelmien paikkansa pitävyyden lyhyimmän palonkestävyysajan osalta. Useissa rakennetyypeissä testaukset ovat antaneet myös laskelmia huomattavasti parempia tuloksia.

Voi kuulustaa uskomattomalta, että puurunkoiset väliseinät kestävät intensiivisellä liekillä tapahtuvaa palamista yli 90 minuutin ajan, jolloin lämpötila nousee yli 1 000 asteeseen, ilman että tulipalo leviää huoneistosta toiseen ja pintojen rakenteet menettävät kantavuutensa. Tämä tulos ei ole suinkaan Kodumajan rakenteiden palonkestävyyden raja.

Suoritettu palokoe osoittaa, että Kodumajan kevytseinä säilyttää kantavuutensa vähintään 90 minuutin aikana

Kodumaja pitää kaikissa rakennuksissa erityisen tärkeänä asukkaiden turvallisuutta. Korkeahkoja kerrostaloja suunniteltaessa tehdään siis paloriskianalyysit ja suunnitellaan toimenpiteet, jotka minimoivat paloon liittyvät riskit kyseisen maan lakisääteiselle tasolle. Kodumajan yli kolmikerroksisten kerrostalojen asuintilat ja poistumistiet on yleensä varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä.

 

Puurakenteisten asuntojen kehitys on ollut viime vuosina nopeaa, ja niiden suosio on kasvanut voimakkaasti. Lisäksi on otettu käyttöön paljon uusia materiaaleja, jotka kestävät sekä tulta että kosteutta.

Valitettavasti kaikki säädökset, standardit ja laskentamallit eivät ole kuitenkaan pysyneet kehityksen mukana. Paloturvallisuusala ei ole poikkeus. SP Trätek ‑tutkimuslaitoksen kanssa käynnistettiin sen vuoksi kansainvälinen projekti paloturvallisuusalan laskentamenetelmien ja määräysten luomiseksi puutaloille ja ‑rakenteille. Projektin tulokset on julkaistu Brandsäkra trähus 3 ‑teoksessa (2012), joka on käännetty myös viroksi.

Kodumaja oli projektissa mukana monikerroksisten puurunkorakennusten kehittämiseksi ja rakenteiden palonkestävyyden testaukseen liittyvän pitkäaikaisen kokemuksensa vuoksi.

Kodumaja AS osallistui kansainväliseen projektiin, jolla kehitettiin puutaloille ja puurakenteille uudet paloturvallisuuden laskentamenetelmät ja määräykset. Tulokset on julkaistu näissä kirjoissa

 

eXact