Sisällysluettelo

Nykyaikaiset tekniset järjestelmät

Nykyaikaisissa rakennuksissa (myös asuintaloissa) on hyvin paljon erilaisia teknisiä järjestelmiä, kuten sähköjärjestelmä, vesijohtojärjestelmä (lämmin ja kylmä vesi), viemärijärjestelmä, ilmanvaihtojärjestelmä, lämmitysjärjestelmä, tietoliikennejärjestelmä, vartiointi- ja hälytysjärjestelmät, automaattinen palonsammutusjärjestelmä, taloteknisten järjestelmien ns. älykkäät ohjausjärjestelmät jne.

Nykyisin tekniikka kehittyy erittäin nopeasti. Keksitään lisää ja parannetaan yhä uusia taloteknisiä ja ohjausjärjestelmiä. Myös täysin automatisoitujen järjestelmien merkitys on kasvamassa, eivätkä tietokoneella ja matkapuhelimella ohjattavat talotekniset järjestelmät ole enää harvassa.

Maalämpöpumpun ja ilmalämmönvaihtimen yhdistelmä

Mukavuuden, kätevyyden ja tehokkaan toiminnan lisäksi on tärkeää, että tekniset järjestelmät ovat luotettavia eivätkä aiheuta onnettomuuksia: vesi-, lämmitys- ja viemäröintijärjestelmät eivät saa aiheuttaa rakennukseen kosteusvahinkoja, kaapelijärjestelmät tulipaloja eivätkä ilmastointijärjestelmät liiallista melua. Lisäksi palonsammutus-, vartiointi- ja hälytysjärjestelmien tulee minimoida vahingot, mikäli jokin onnettomuus kuitenkin sattuisi tapahtumaan.

Nykyaikainen rakennus on monimutkainen tekninen kokonaisuus, joka koostuu useista eri osista ja teknisistä järjestelmistä, joiden tulee toimia yhdessä moitteettomasti.

Kodumajan tuotekehittely on kaikkien taloteknisten järjestelmien osalta ajan tasalla. Otamme huomioon myös markkinoiden vaatimukset ja odotukset ja optimoimme tuotannossamme käytettävät tekniset ratkaisut sopiviksi.

Kodumaja tekee tiivistä yhteistyötä myös ulkomaisten insinööri- ja arkkitehtitoimistojen kanssa. Yhdessä analysoidaan projekteja, tuotetaan ideoita ja löydetään sopivia ratkaisuja, jotka täyttävät markkinoiden vaatimukset.

eXact