Sisällysluettelo

Kodumajan asunnot ovat energiatehokkaita

Rakennusten lämmönpitävyyttä ja energiansäästöä koskevat vaatimukset ovat viime aikoina tulleet kaikkialla huomattavasti tiukemmiksi, ja ilmeisesti ne vain tiukentuvat entisestään. Energiansäästö on tulevaisuuden aihe, sillä energiavarat ovat luonnollisesti rajallisia ja energianlähteillä on taipumus kallistua jatkuvasti. Lisäksi energiaa säästävien ratkaisujen käyttöä edistetään erilaisilla poliittisilla päätöksillä.

Kodumajan kehittämien rakenteiden ja teknisten ratkaisujen avulla voidaan pystyttää rakennuksia, jotka kuluttavat eri määrän energiaa ja ovat asiakkaan toiveiden ja markkinoilla voimassa olevien normien mukaisia.

Energiatehokkaan talon laskennalliset kulut Aurinkolämpöpaneelien kannattavuuslaskelma

Talojen energiansäästöä parannettaessa merkitystä on materiaaleilla, teknisillä ratkaisuilla ja taloteknisissä järjestelmissä käytettävillä laitteilla.

Lopullinen varmuus rakennuksen laadusta ja energiankulutuksesta hankitaan kuitenkin vasta sitten, kun valmistuneissa asunnoissa suoritetaan asianmukaiset mittaukset.

Mittaustulosten analysointi antaa arvokasta tietoa rakennuksen energiahukasta, ulkovaipan lämmönpitävyydestä, taloteknisten järjestelmien toimivuudesta ja asukkaiden kulutustottumuksista. Sellaiset tiedot ovat meille lähtökohtana seuraavia tuotekehityksellisiä vaiheita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Asuintilojen ilmatiiviyden mittaus
Asunnon osan lämpökuvaus

Useilta Kodumajan rakentamien talojen asukkailta saatu palaute todellisesta energiankulutuksesta vahvistaa laskelmiemme oikeellisuuden sekä rakenteiden ja teknisten ratkaisujen toimivuuden.

Yhä useammin asiakkaat kysyvät meiltä passiivitalostandardin mukaisia asuntoja. Ensimmäinen tämän standardin vaatimuksen täyttävä talomme on vuonna 2013 Norjassa valmistunut yhdeksän asunnon rivitalo. Sen jälkeen Kodumajan valmistamien ja rakentamien passiivitalojen määrä on vuosi vuodelta kasvanut, ja nousutrendi jatkuu todennäköisesti tulevaisuudessakin.

 

 

eXact