Sisällysluettelo

Rakentajan suurin vihollinen

Minkä tahansa rakennuksen suurin vihollinen on kosteus. Muihin vaaranlähteisiin, kuten tuleen tai staattiseen pysyvyyteen, verrattuna kosteusvahingot ovat rakennusten yleisin vahinkolaji. Riippumatta siitä, onko kantavana rakenteena puu vai betoni, homeet ja sienet alkavat kehittyä heti, kun rakenteissa on riittävästi kosteutta. Rakenteita tulee siis suojella kosteudelta erittäin huolellisesti, sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta.

Kodumajan kehittämien ja käyttämien rakenteiden ulkoinen kosteudenkestävyys on vuosien aikana testattu erityisen ankarissa ilmasto-oloissa. Olemme tehneet testauksia sekä napapiirin takana että Norjan länsirannikolla, jossa lämmin Golfvirta sekä vuorilta Atlantin valtameren rannikolle laskeutuva arktinen kylmyys saavat aikaan erilaisia äärimmäisiä sääoloja.

Kodumajan rakenteet toimivat hyvin sekä silloin, kun nämä ääriolot esiintyvät yksitellen, että silloin, kun niitä esiintyy samanaikaisesti.

Rakenteiden sisäisen kosteudenkestävyyden määräävät ennen kaikkea kosteiden tilojen (kuten kylpyhuoneiden) tekniset ja teknologiset ratkaisut ja niiden toteutuksen laatu. Pohjoismaiset tutkimukset ja tilastot osoittavat, että tilanne rakennusten kosteita tiloja toteutettaessa on usein erittäin huono. Tilojen vedeneristyksissä ja erilaisten putkien läpivienneissä on usein riittämätön kosteudenkestävyys, mikä aiheuttaa suuria kosteusvaurioita.

Kodumaja on koko toimintansa ajan pyrkinyt kehittämään kosteiden tilojen teknisiä ja teknologisia ratkaisuja, joita on helppo toteuttaa ja jotka ovat sataprosenttisen luotettavia.

Seinien vedeneristys kostealla alueella Lattian vedeneristys kostealla alueella

Norjan rakentamisen tutkimuslaitos (SINTEF Byggforsk) on hyväksynyt Kodumajan kosteiden tilojen tekniset ja teknologiset ratkaisut. Ne ovat saaneet NBI:n teknisen hyväksynnän ja eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (European Technical Approval).

Myös niillä eduilla, joita Kodumajan rakennustapa ja teknologia tarjoavat kokonaisuutena, sekä Kodumajassa toimivalla laatujärjestelmällä, on ollut tärkeä merkitys menestyksekkäässä taistelussa kosteutta vastaan.

Kodumajan valmistamissa ja rakentamissa asunnoissa kosteusvaurioriski on minimoitu. Asianmukainen hoito auttaa säilyttämään kaikkien kosteiden tilojen vesi- ja höyrytiiviyden asunnon käyttöiän loppuun asti.

eXact