Sisällysluettelo

Sertifioidut ratkaisut ja teknologia

Strategisen ja innovatiivisen tuotekehittelyn tuloksena Kodumaja on kehittänyt ja ottanut käyttöön teknisiä ratkaisuja, osakokoonpanoja ja rakenteita sekä töiden toteutustekniikoita, jotka täyttävät markkinoillamme voimassa olevien rakennusnormien ja -standardien vaatimukset.

Kaikki suunnitteluun, tuotantoon ja rakentamiseen liittyvät työt suorittavat Kodumajassa oman alansa asiantuntevat työntekijät kokeneiden asiantuntijoiden ja päälliköiden ohjauksessa ja valvonnan alaisuudessa. Otamme suunnitteluprosessiin tarvittaessa mukaan markkinoillamme toimivia paikallisia suunnitteluyrityksiä. Kaikkien töiden laadunohjaus ja -valvonta on toteutettu ISO 9001:2015 standardin vaatimusten mukaisesti.

Edellä mainitut seikat todistavat Norjan rakennustutkimusinstituutin (SINTEF Building and Infrastructure) Kodumajan tuotannolle, valmistus- ja rakennusprosessille ja laadunvalvontajärjestelmälle luovuttamat seuraavat hyväksynnät:

Euroopa Tehniline Heakskiit nr. ETA-08/1178  NBI Tehniline Heakskiit  nr. 2485
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä nro ETA-08/0178 NBI:n tekninen hyväksyntä nro 2485

sekä Bureau Veritas Certification sertifiointilaitoksen luovuttamat sertifikaatit, jotka vahvistavat Kodumajan yritysten johtamisjärjestelmän (laatujärjestelmä mukaan lukien) rakenteen ja toiminnan täyttävän ISO 9001:2008 -standardin vaatimukset. Ks. tarkemmin Laadunvarmistus.

On tärkeää huomata, että sertifioidut ratkaisut käsittävät myös kosteiden tilojen (kylpyhuoneet yms.) toteutuksen tekniset ja teknologiset ratkaisut.

Teknisten hyväksyntöjen ja sertifikaattien luovuttajat tekevät Kodumajan yrityksissä säännöllisiä ja riippumattomia tarkastuksia voidakseen vakuuttua siitä, että teknisten hyväksyntöjen ja sertifikaattien myöntämiseen vaadittavat ehdot täytetään jatkuvasti.


Takuut

Kodumaja antaa tuottamilleen ja rakentamilleen asuinhuoneistoille kyseisessä maassa voimassa olevan lainsäädännön ja asiakkaan kanssa sovitun mukaisen takuun.

Mikäli ei ole sovittu muuta, Kodumaja suorittaa tavallisesti rakennustöidensä takuutarkastuksen noin 12 kuukauden kuluessa siitä, kun asuintilat on luovutettu asiakkaalle. Kodumaja korjaa tarkastuksen yhteydessä havaitut puutteet, jotka kuuluvat Kodumaja-yhtiön vastuualueeseen, omalla kustannuksellaan ja sovitun ajan kuluessa.

eXact