Sisällysluettelo

Sertifioidut johtamisjärjestelmät

Kodumaja-yhtiön yritysten tavoitteena on saavuttaa samanaikaisesti kaksi tärkeää päämäärää:

 1. suorittaa asiakkaiden kanssa solmitut sopimukset laadukkaasti ja tarjota heille korkeatasoista palvelua
 2. varmistaa omien yritysten tehokas ja tuloksellinen toiminta asiakkaiden kanssa solmittuja sopimuksia täytettäessä.

Jotta nämä päämäärät saavutettaisiin, Kodumaja on kehittänyt ja juurruttanut yrityksissään johtamisjärjestelmät, jotka ovat kansainvälisesti hyväksyttyjen sääntöjen ja johtamisperiaatteiden mukaisia.

Sen todisteeksi kansainvälinen sertifiointilaitos Bureau Veritas Certification on myöntänyt Kodumajan yrityksille sertifikaatit, jotka vahvistavat johtamisjärjestelmien (laatujärjestelmä mukaan lukien) rakenteen ja toiminnan täyttävän standardien ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 vaatimukset.

Kodumajan yritysten kaikissa suunnittelu-, valmistus- ja rakennusvaiheissa noudatetaan järjestelmällistä ja dokumentoitua laadunvalvontaa. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • Vastuussa olevat työntekijät valvovat kriittisten työvaiheiden toteuttamista ja hyväksyvät töiden laadun allekirjoittamalla erityiset laadunvalvontalomakkeet.
 • Tärkeistä näkymättömissä olevista töistä otetaan digikuvat, jotka liitetään laadunvalvontalomakkeisiin.
 • Teknisiä järjestelmiä testataan niiden asentamisen jälkeen ja testauspöytäkirjat liitetään laadunvalvontalomakkeisiin.
 • Kaikkia suunnittelun, tuotannon ja rakentamisen laadunvalvonnan todistavia asiakirjoja säilytetään Kodumaja-yhtiön todistusasiakirjojen arkistossa vähintään 15 vuotta.

Kodumaja-yhtiöiden johtamisjärjestelmä varmistaa myös sen, että kaikkien osa-alueiden vastaavat johtajat työskentelevät järjestelmällisesti:

 • tuotannon, palvelujen ja johtamisjärjestelmien jatkuvaksi parantamiseks
 • huonolaatuisten työtulosten ja muiden puutteellisuuksien ennaltaehkäisemiseksi
 • yrityksen päämäärään tähtäävän ja jatkuvan kehityksen sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Sen lisäksi, että yleis- ja laatujohtaminen toimii ISO 9001:2015 -standardin mukaisesti, Kodumajan yrityksissä toimitaan myös seuraavien kansainvälisten vaatimusten mukaisesti:

 

 • työturvallisuus- ja työterveysohjausjärjestelmä - standardin OHSAS 18001:2007;
 • ympäristöjohtamisjärjestelmä - standardin ISO 14001:2015

Kodumajan yrityksiä johtavat täysin työlleen omistautuneet ja kokeneet johtajat. Painotamme toiminnassamme yhteistyötä ja periaatetta, jonka mukaan nimenomaan laadukas johtaminen ja pätevyys takaavat myös kaikkien muiden osa-alueiden laadun.

Samalla tavalla kuin teknisissä hyväksynnöissä, myös sertifioiduissa johtamisjärjestelmissä sertifiointilaitokset suorittavat Kodumajan yrityksissä säännöllisiä ja riippumattomia tarkastuksia voidakseen vakuuttua siitä, että teknisten hyväksyntöjen ja sertifikaattien ehdot täytetään jatkuvasti.

eXact