Sisällysluettelo

Kodumajan erityispiirteet

Jokaisella yrityksellä, tuotteella ja palvelulla on etujen lisäksi joukko erityispiirteitä, joita pidetään toisinaan myös puutteina. Tavallisesti näitä erityispiirteitä pidetään puutteina juuri silloin, kun niistä ei tiedetä riittävästi. Perusteellisemmin tutkittaessa saattaa ilmetä, että puutteina pidetyt erityispiirteet voivatkin olla todellisuudessa tietynlaisia etuja.

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa olemme päätyneet seuraaviin erityispiirteisiin:

 1. Asuntojen arkkitehtonisen suunnittelun asettamat rajoitukset. Arkkitehtien tulee olla riittävän hyvin perillä tilaelementtirakentamisen tekniikasta, ja heidän on niin sanotusti osattava "ajatella tilaelementeissä" asuinrakennuksia suunnitellessaan.

  Erityispiirteen myönteiset puolet: Hyvä arkkitehti pyrkii olemaan perillä kaikista rakennustavoista ja -tekniikoista. Rakentaminen tehtaassa valmistetuista tilaelementeistä on yksi tehokkaimmista ja kehityskelpoisimmista rakennustavoista. Miksi tämän rakennustavan pitäisi saada vähemmän huomiota kuin muiden - varsinkin, kun sillä on hyvin paljon etuja.


 2. Suhteellisen nopean valmistus- ja rakennusprosessin vuoksi on tärkeää, että enemmistö tulevaan kotiin liittyvistä tärkeistä päätöksistä tehdään ennen kuin talon valmistuksen ja rakentamisen aloittamista. Myöhempiin muutoksiin saattaa liittyä huomattavia lisäkustannuksia. Tällainen päätösten tekotapa on asiakkaille usein vaikea ja uusi.

  Erityispiirteen myönteiset puolet: Päätösten lykkääminen on inhimillistä ja mukavaa, mutta joskus ne päätökset on kuitenkin tehtävä. Käytännössä on toistuvasti todettu, että mitä varhaisemmassa vaiheessa aletaan suunnitella oman tulevan kodin yksityiskohtia ja mitä perusteellisemmin se tehdään, sitä parempi on lopputulos. Usein on niin, että oman kodin ihanteellinen kokonaisratkaisu selviää juuri silloin, kun ryhdytään ajattelemaan sen yksityiskohtia. Miksi jättää tämä mahdollisuus käyttämättä? Olemme aina valmiita auttamaan.


 3. Kuljetukseen liittyvät rajoitukset. Tilaelementit kuljetetaan tavallisesti erikoiskuljetuksena, ja tilaelementtien kuljettaminen tarkoittaa osittain myös "tyhjän tilan" kuljettamista.

  Erityispiirteen myönteiset puolet: Tilaelementeistä rakennettaessa tulevat esiin juuri ne hyvät puolet, joita on kuvattu perusteellisesti kohdassa Kodumajan edut. Mutta jotta kuljetuskustannusten osuus olisi lopullisesta hinnasta mahdollisimman pieni, Kodumajan ja asiakkaan yhteistyö on tärkeää. Sen avulla:

  • löydetään sellaiset ratkaisut, joilla on mahdollista rakentaa tilaelementit mahdollisimman valmiiksi jo tehtaassa
  • tilauksen laajuus on riittävän suuri, mikä tekee mahdolliseksi tehokkaimpien kuljetustapojen käytön.

 4. Markkinoilla on asiakkaita, jotka suhtautuvat epäilevästi puun käyttöön rakennuksen kantavana rakenteena.

  Erityispiirteen myönteiset puolet: Puulla on kuitenkin paljon merkittäviä etuja muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna:

  • Puu on ympäristöystävällinen ja uusiutuva luonnonvara.
  • Puusta voidaan valmistaa suhteellisen vähäisellä materiaalimenekillä kapeita mutta hyvin toimintavarmoja rakenteita, joiden lämmöneristyskertoimet ovat huomattavasti paremmat kuin muilla yhtä kapeilla rakenteilla.
 5. Puurakenteiden palonkestävyyteen suhtaudutaan usein perusteettoman epäilevästi. Käytäntö ja palonkestävyystestaukset kertovat kuitenkin päinvastaista. Esimerkiksi metallirakenteisiin verrattaessa, kantavat puurakenteet kestävät merkittävän pitkään myös suoraa liekeille altistumista. Metallirakenteet sen sijaan sortuvat suhteellisen nopeasti. Tästä syystä puuta voidaan käyttää suojaamaan metallirakenteita tulelta.

  Kodumajan rakenteet täyttävät kaikki markkinoidemme rakennusmääräysten ja standardien asettamat palonkestovaatimukset. Lue lisää: Rakenteiden palonkestävyys ja rakennuksen paloriskianalyysi.

 6. Jonkin verran suurempi materiaalimenekki

Kuljetuksen ja useiden toistuvien nostotöiden vuoksi tehtaalla valmistetut tilaelementit edellyttävät vahvempaa rakennetta suoraan perustuksien päälle pystytettäviin puurakenteisiin verrattuna. Materiaalimenekkiä lisää myös se tosiasia, että tilaelementit ovat ”suljettuja”, eli kaikissa elementeissä on oma lattia, seinät sekä välikatot.

Erityispiirteen myönteiset puolet: Talo tai asunto on suuri investointi jokaiselle ja toivomme, että se olisi käyttövarma, kestäisi kauan ja sen arvo säilyisi.

Kodin rakenteiden kestävyyden merkitys aliarvioidaan valitettavan usein ja hieman suurempi kertaluonteinen investointi jätetään mieluummin tekemättä uutta kotia hankkiessaan, ja sitä kadutaan myöhemmin, kun virhettä ei ole voi enää korjata. Kodumajan rakenteiden luotettavuuden todistaa käytännössä niiden kestävyys tilaelementtien toistuvasta nostamisesta ja pitkistä kuljetusmatkoista huolimatta.

Tietynasteinen ylimääräinen materiaalikulu kerrostaloissa johtuu myös tavoitteesta saavuttaa rakenteiden hyvät ääneneristyskertoimet naapurihuoneistoihin nähden.

eXact