Sisällysluettelo

Kodumajan edut

Asiakkailta saamamme palaute on vahvistanut, että he suosivat Kodumajaa erityisesti seuraavista syistä:

 • ovat työlleen omistautuneita alan ammattilaisia, jotka noudattavat sovittua
 • ovat pääkilpailijoitaan joustavampia asiakkaiden ja heidän arkkitehtiensä toiveita ja vaatimuksia huomioitaessa
 • kykenevät tarjoamaan kiinteähintaiset sopimukset määritellyllä aikataululla
 • tuotannon ja palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen.

Me voimme tarjota tämän kaiken seuraavista syistä:

 1. Kodumajalla on hyvät tuotantotilat, jotka mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen saavuttamisen pienemmillä kustannuksilla, koska
  • työt tehdään suotuisissa tehdasolosuhteissa ja sääolosuhteista riippumatta
  • valmistusprosessi on tehokas ja hyvin valvottu
  • tehdasvalmistus mahdollistaa korkeatasoisen laadunvarmistuksen sekä laatujohtamisen.

 2. Tehokas rakentamistapa ja teknologia mahdollistavat lyhyet rakentamisajat ja matalammat kustannukset, koska
  • tehdasvalmistus (tuotantolinjojen käyttö) mahdollistaa suuren henkilöstömäärän samanaikaisen käytön
  • elementtien valmistus tehtaalla sekä samanaikaisesti tapahtuva perustusten ja teknisten verkkojen rakentaminen rakennustyömaalla lyhentävät rakennusaikaa ja säästävät aikaa sekä rahaa työmaalla
  • tehtaalta lähtevien elementtien korkea valmiusaste vähentää työmäärää ja säästää aikaa sekä rahaa rakennustyömaalla.

 3. Kodumaja on jo pitkään keskittynyt kehittämään joustavuutta kyetäkseen huomioimaan asiakkaiden toiveet ja vaatimukset sekä rakentamaan erikoispiirustusten mukaan toteutettavia rakennuksia. Kodumajalla on:
  • pitkäaikainen kokemus asiakaskeskeisen joustavuuden kehittämisestä ja erikoistumisesta sekä laaja kokemus omalta alalta
  • pitkäaikainen kokemus kiinteähintaisesta ja sovitulla aikataululla suoritettavasta rakentamisesta, joka perustuu perinpohjaisiin ja toteutuksen laadukasta lopputulosta painottaviin sopimusneuvotteluihin
  • kilpailijoita laaja-alaisempi kokemus suurten tilaelementtien valmistuksesta ja neljä- ja viisikerroksisten sekä korkeampien kerrostalojen suunnittelusta ja rakentamisesta tehdasvalmisteisista tilaelementeistä
  • mahdollisuudet tarjota kokonaisvaltaiset toimitukset, jotka auttavat asiakasta hoitamaan useamman asian yhdellä kertaa ja saman toimittajan eli Kodumajan avulla.

 4. Harkitut, testatut ja hyväksytyt rakenteelliset ja tekniset ratkaisut sekä materiaalit, ja myös Kodumajan laadunvarmistusjärjestelmä vastaavat markkinoillamme voimassa olevia määräyksiä ja standardeja. Kodumajan:
  • tuotannossa ja rakentamisessa käytetään vain laadukkaita ja ympäristöystävällisiä materiaaleja huolellisesti valituilta tavarantoimittajilta. Tärkeät osakokoonpanot ja tekniset ratkaisut on tarkastettu ja testattu
  • Kansainvälisen ISO 9001:2008 -standardin vaatimukset täyttävä sertifioitu johtamisjärjestelmä auttaa täyttämään laadukkaasti asiakkaiden kanssa solmitut sopimukset  sekä varmistamaan asiakastyytyväisyyden.

Jokaisen yrityksen kilpailuedut muuttuvat ajan myötä. Olemassa olevat saattavat kadota, sillä kilpailijat saattavat matkia monia niistä. Uusia kilpailuetuja voidaan saavuttaa ja niitä täytyykin saavuttaa sen kautta, että Kodumaja pitää hyvin tärkeänä jatkuvaa kehitystä sekä johtamisen että tuotekehittelyn alalla.

Olemme todenneet ja uskomme, että pitkällä aikavälillä ainoa hankalasti jäljiteltävä kilpailuetu on kyky oppia ja kehittyä kilpailijoita nopeammin.

eXact