Sisällysluettelo

Kodumajan markkina-alueet

Vienti muodostaa Kodumaja-yhtiön yritysten konsolidoidusta liikevaihdosta yli 95 %. Strategisia markkina-alueitamme ovat olleet ja ovat edelleen Norja, Ruotsi, Suomi ja Viro.

Kodumaja-yhtymän yritysten konsolidoitu yhteenlaskettu liikevaihto on jakautunut vuodesta 1996 vuoden 2017 loppuun saakka eri markkina-alueiden kesken seuraavasti: Myös Ruotsin markkinoiden merkitys on ollut viime vuosina Kodumaja-yhtymän yritysten osalta on jatkuvassa kasvussa.

 

Pidämme samalla tärkeänä liikevaihdon suurempaa hajauttamista strategisten markkina-alueiden kesken. Se merkitsee, että haluamme lisätä mahdollisuuksia luoda markkinaosuuttamme sellaisilla strategisilla markkina-alueilla, joilla Kodumajan tähänastinen toiminta on ollut vaatimattomampaa. Emme ole kuitenkaan suunnitelleet vähentävämme markkinaosuutta Norjan markkinoilla.

 

 

 

Kodumajan toiminta muilla markkina-alueilla rajoittuu aluksi seurantaan, kontaktien etsintään ja tietojen keräämiseen.

Sopivien markkinanäkymien ja sopivan yhteistyökumppanin ja starttihankkeen löytyessä olemme valmiita ryhtymään konkreettisiin toimiin laajentaaksemme toimintaamme myös muille markkina-alueille.

Olemme myös kiinnostuneita rakentamaan pysyvää ja pitkäaikaista yhteistyötä sekä konkreettisten asiakkaiden kanssa että Kodumajan myyntiedustajien kanssa kyseisillä markkinoilla ja alueilla. Olemme aina valmiita neuvottelemaan näistä kysymyksistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

eXact